01.07.2020

 

Оприлюднення інформації 

Експрес-випуски

Виробництво будівельної продукції (01-05.2020)

Доходи та витрати населення (I кв.2020 (попередні дані))

Статистична інформація

Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства по регіонах (2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (05.20)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (05.20)

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах (05.20)

Диференціація життєвого рівня населення (1999-2019)

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) (05.20)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року (01-05.20)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця (05.20)

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року (05.20)м

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами (І кв. 2020)

Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства в  підприємствах (1990-2019)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005-2019)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (01-05.20)

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року (01-05.20)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01-05.20)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (05.20)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (05.20)

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах (05.20)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності (05.20)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (05.20)

Середня заробітна плата за регіонами за місяць (05.20)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2019)

Структура сукупних витрат домогосподарств (1999-2019)

Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999-2019)

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні на 1 число (05.20)

Сума заборгованості із виплати заробітної плати по регіонах на 1 число (05.20)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (05.20)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року (01-05.20)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (05.20)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року (01-05.20)

Характеристика домогосподарств (1999-2019)

 

Подання звітності

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
25.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше