30.06.2021

 

Оприлюднення інформації

Статистична інформація

Вантажообіг за видами транспорту (попередні дані) (01-05.21)

Використання інструментів електронної демократії органами державної влади та місцевого самоврядування (2020)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (05.21)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (05.21)

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах (05.21)

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) (05.21)

Зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості (01-03.21)

Індекс промислової продукції (2016=100), без і з усуненням сезонних коливань (2006-2021) (01-05.21)

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2021 роках (01-05.21)

Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) (01-05.21)

Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) (за періоди з початку року) (01-05.21)

Індекси промислової продукції по регіонах (01-05.21)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року (01-05.21)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця (05.21)

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року (05.21)

Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (попередні дані) (01-05.21)

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності (01-03.21)

Неформально зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості (01-03.21)

Неформально зайняте населення за статтю, типом місцевост та віковими групами  (01-03.21)

Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту (попередні дані) (01-05.21)

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, за причинами незайнятості (01-03.21)

Пасажирообіг за видами транспорту (попередні дані) (01-05.21)

Розподіл постійного населення України за статтю та віком (01.01.21)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (01-05.21)

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року (01-05.21)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01-05.21)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (05.21)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (05.21)

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах (05.21)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності (05.21)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (05.21)

Середня заробітна плата за регіонами за місяць (05.21)

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні на 1 число (05.21)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (05.21)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року (01-05.21)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (05.21)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року (01-05.21)

Публікації

Збірник "Витрати і ресурси домогосподарств України" (2020)

Збірник "Співробітництво між Україною та країнами ЄС" (2020)

 

Подання звітності

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
27.05.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше