01.08.2016

Експрес-випуск

Обсяг реалізованої промислової продукції та індекс обороту (реалізації) в Україні за січень-червень 2016 року

Публікації

Статистичний збірник "Праця України" за 2015 рік

Статистична інформація

Характеристика домогосподарств (2010-2015рр.)

Структура сукупних витрат домогосподарств (2010-2015рр.)

Структура сукупних ресурсів домогосподарств (2010-2015рр.)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010-2015рр.)

Диференціація життєвого рівня населення (2010-2015рр.)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010-2015рр.)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року за січень-червень 2016 року 

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць за червень 2016 рік

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року за січень-червень 2016 року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць за червень 2016 рік

Індекс реальної заробітної плати за червень 2016 рік

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції  за окремими видами  діяльності переробної промисловості за січень-червень 2016 року

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку за серпень 2016 рік

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року за січень-червень 2016 року

Середня заробітна плата за регіонами за місяць за червень 2016 рік

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року за січень-червень 2016 року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця за червень 2016 рік