19.08.2016

Експрес-випуски

Про надання населенню субсидій за липень 2016 рік

Оборот роздрібної торгівлі за січень-липень 2016 року

Підсумки роботи транспорту України за січень-липень 2016 року

Виконання наукових та науково-технічних робіт за І півріччя 2016 рік

Публікації

Доповідь "Соціально-економічне становище домогосподарств України" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) за 2015 рік

Статистичний бюлетень "Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробкою" на 01 серпня 2016 рік

Статистична інформація

Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості за І півріччя 2016 рік

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами за І півріччя 2016 рік

Потреба роботодавців у працівниках за видами економічної діяльності за І півріччя 2016 рік

Потреба роботодавців у працівниках за професійними групами за І півріччя 2016 рік

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) за професійними групами за І півріччя 2016 рік

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності за І півріччя 2016 рік

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (щоквартальна інформація) за січень-червень 2016 рік

Оптовий та роздрібний товарооборот (щомісячна оперативна інформація) за січень-липень 2016 рік

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-липень 2016 рік

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (щомісячна оперативна інформація) за січень-липень 2016 рік

Географічна структура зовнішньої торгівлі  товарами (щомісячна інформація) за І півріччя 2016 рік

Товарна структура зовнішньої торгівлі України (щомісячна інформація) за І півріччя 2016 рік

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами (щомісячна інформація) за І півріччя 2016 рік

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами (щомісячна інформація та річна) за червень 2016 рік

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу (щомісячна інформація) за І півріччя 2016 рік

Країни за товарною структурою зовнішньої торгівлі на 2 зн. УКТЗЕД (щомісячна інформація) за І півріччя 2016 рік

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України (щоквартальні показники) за січень-червень 2016 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн світу (щоквартальні показники) за січень-червень 2016 року

Науково-технічна діяльність (піврічні показники) за I півріччя 2016 рік

Прийняття в експлуатацію житла за регіонами (щоквартальна інформація) за січень-червень 2016 року

Потреба роботодавців у працівниках  за регіонами І півріччя 2016 рік

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за регіонами І півріччя 2016 рік