01.08.2017

Публікація

Збірник "Праця України" за 2016 рік

Статистична інформація

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року за січень-червень 2017 року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць за червень 2017 року

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року за січень-червень 2017 року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць за червень 2017 року

Характеристика домогосподарств (2010-2016рр.)

Структура сукупних витрат домогосподарств (2010-2016рр.)

Структура сукупних ресурсів домогосподарств (2010-2016рр.)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010-2016рр.)

Диференціація життєвого рівня населення (2010-2016рр.)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010-2016рр.)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (щомісячна інформація) за червень 2017 року

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку на 31 липня 2017 року

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за період з початку року за січень-червень 2017 року

Середня заробітна плата по регіонах за місяць за червень 2017 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного періоду попереднього року за січень-червень 2017 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до попереднього місяця за червень 2017 року