19.09.2017

Експрес-випуск

Оборот роздрібної торгівлі за січень-серпень 2017 року

Статистична інформація

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (попередні дані) за ІІ квартал 2017 року

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року (попередні дані) за ІІ квартал 2017 року

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (попередні дані) за ІІ квартал 2017 року

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (попередні дані) за ІІ квартал 2017 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями (попередні дані) за ІІ квартал 2017 року

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями (попередні дані) за ІІ квартал 2017 року

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями (попередні дані) за ІІ квартал 2017 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів (попередні дані) за ІІ квартал 2017 року

Зведені національні рахунки за кварталами за ІІ квартал 2017 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна оперативна інформація) за січень-липень 2017 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України (щомісячна оперативна інформація) за січень-липень 2017 року

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами (щомісячна оперативна інформація) за січень-липень 2017 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами (щомісячна та річна інформація ) за липень 2017 року

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу (щомісячна  оперативна інформація) за січень-липень 2017 року

Країни за товарною структурою зовнішньої торгівлі на 2 зн. УКТЗЕД (щомісячна оперативна інформація) за січень-липень 2017 року