02.10.2017

Публікація

Бюлетень "Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників" за серпень 2017 року

Статистична інформація

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (щомісячна інформація)

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за період з початку року

Середня заробітна плата по регіонах за місяць

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до попереднього місяця