19.10.2017

Експрес-випуск

Оборот роздрібної торгівлі за січень-вересень 2017 року

Статистична інформація

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності за 2016 рік

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності за 2016 рік

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності за 2016 рік

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності за 2016 рік

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2016 (дані остаточні)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства   за 2016 (дані остаточні)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства   за 2016 (дані остаточні)

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства   за 2016 (дані остаточні)

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства   за 2016 (дані остаточні)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  за 2016 (дані остаточні)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності  за 2016 (дані остаточні)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності  за 2016 (дані остаточні)

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  за 2016 (дані остаточні)

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  за 2016 (дані остаточні)

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності  за 2016 (дані остаточні)

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової діяльності  за 2016 (дані остаточні)

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності  за 2016 (дані остаточні)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності   за 2016 (дані остаточні)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності  за 2016 (дані остаточні)

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2016 рік

Необоротні активи підприємств за видами економічної діяльності за 2016 рік

Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності за 2016 рік

 Власний капітал підприємств за видами економічної діяльності за 2016 рік

Поточні зобов’язання і забезпечення півдприємств за видами економічної діяльності за 2016 рік

Індекс сільськогосподарської продукції (щомісячна інформація) за січень-вересень 2017 року

Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за 2010-2016 роки (дані остаточні)

Кількість суб’єктів господарювання за регіонами  за 2016 рік

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за регіонами  за 2016 рік

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за регіонами  за 2016 рік

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за регіонами  за 2016 рік

Кількість підприємств за регіонами за 2016 (дані остаточні)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за регіонами за 2016 (дані остаточні)

Кількість найманих працівників на підприємствах за регіонами за 2016 (дані остаточні)

Витрати на персонал підприємств за регіонами  за 2016 (дані остаточні)

Витрати на оплату праці підприємств за регіонами за 2016 (дані остаточні)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за регіонами за 2016 (дані остаточні)

Індекс сільськогосподарської продукції по регіонах (щомісячна інформація) за січень-вересень 2017 року

Фінансові результати до оподаткування підприємства за регіонами за 2016 (дані остаточні)

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за регіонами за 2016 (дані остаточні)

Чистий прибуток (збиток) з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за регіонами за 2016 (дані остаточні)