06.11.2017

 

ПУБЛІКАЦІЯ

Доповідь "Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014–2016рр." (2014-2016)

 

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) (щомісячна інформація)

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності (щомісячна інформація)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи (до грудня попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи (до попереднього кварталу)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи (до відповідного кварталу попереднього року)

Соціально-економічний розвиток України

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами (щомісячна інформація)