20.11.2017

 

ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ

Про надання населенню субсидій (жовтень 2017)

Оборот роздрібної торгівлі (січень-жовтень 2017)

Підсумки роботи транспорту (січень-жовтень 2017)

 

ПУБЛІКАЦІЯ

Бюлетень "Надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробкою" (січень-жовтень 2017)

 

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами

Потреба роботодавців у працівниках за видами економічної діяльності

Потреба роботодавців у працівниках за професійними групами

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) за професійними групами

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності

Структура зовнішньої торгівлі послугами ( щоквартальна оперативна інформація)

Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами (щоквартальна оперативна інформація)

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами (щоквартальні оперативні показники)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна оперативна інформація)

Товарна структура зовнішньої торгівлі України (щомісячна оперативна інформація)

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами (щомісячна оперативна інформація)

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами (щомісячна та річна інформація )

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу (щомісячна  оперативна інформація)

Країни за товарною структурою зовнішньої торгівлі на 2 зн. УКТЗЕД (щомісячна оперативна інформація)

Доходи від надання телекомунікаційних, поштових та кур'єрських послуг

Засоби зв'язку

Абоненти зв'язку

Потреба роботодавців у працівниках за регіонами

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за регіонами