20.12.2017

 

ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ

Про надання населенню субсидій за листопад 2017 року

Енергетичний баланс України  за 2016 рік

Підсумки роботи транспорту за січень-листопад 2017 року

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Збірник "Заробітна плата за професійними групами" за 2016 рік

Бюлетень "Надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробкою" за січень-листопад 2017 року

 

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (попередні дані) за ІІІ квартал 2017 року

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року (попередні дані) за ІІІ квартал 2017 року

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (попередні дані) за ІІІ квартал 2017 року

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (попередні дані) за ІІІ квартал 2017 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями (попередні дані) за ІІІ квартал 2017 року

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями (попередні дані) за ІІІ квартал 2017 року

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями (попередні дані) за ІІІ квартал 2017 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів (попередні дані) за ІІІ квартал 2017 року

Зведені національні рахунки за кварталами за ІІІ квартал 2017 року

Оптовий та роздрібний товарооборот за січень-листопад 2017 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за регіонами за січень-листопад 2017 року

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за регіонами за січень-листопад 2017 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна оперативна інформація) за січень-жовтень 2017 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України (щомісячна оперативна інформація) за січень-жовтень 2017 року

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами (щомісячна оперативна інформація) за січень-жовтень 2017 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами (щомісячна та річна інформація ) за жовтень 2017 року

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу (щомісячна  оперативна інформація) за січень-жовтень 2017 року

Країни за товарною структурою зовнішньої торгівлі на 2 зн. УКТЗЕД (щомісячна оперативна інформація) за січень-жовтень 2017 року