19.01.2018

Статистична інформація

Географічна структура зовнішньої торгівлі  товарами (щомісячна оперативна інформація) за січень-листопад 2017 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України (щомісячна оперативна інформація) за січень-листопад 2017 року

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами (щомісячна оперативна інформація) за січень-листопад 2017 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами (щомісячна інформація) за листопад 2017 року

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу (щомісячна оперативна інформація) за січень-листопад 2017 року

Країни за товарною структурою зовнішньої торгівлі на 2 зн. УКТЗЕД (щомісячна оперативна інформація) за січень-листопад 2017 року