30.01.2018

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за грудень 2017 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за грудень 2017 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності за грудень 2017 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за грудень 2017 року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за грудень 2017 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за січень-грудень 2017 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності  за грудень 2017 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за січень-грудень 2017 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості  за грудень 2017 року

Стан виплати заробітної плати за грудень 2017 року

Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація) за  2017 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за грудень 2017 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах за грудень 2017 року

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за грудень 2017 року

Середньомісячна заробітна плата штатних  працівників по регіонах за січень-грудень 2017 року

Середня заробітна плата штатних працівників по регіонах  за грудень 2017 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного періоду попереднього року  за січень-грудень 2017 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до попереднього місяця за грудень 2017 року