31.01.2018

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг за грудень 2017 року

Статистична інформація

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду по регіонах за 2017 (попередні дані)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції за грудень 2017 року

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції  за окремими видами  діяльності переробної промисловості за 2017 рік