28.02.2018

Експрес-випуски

Заробітна плата за січень 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за січень 2018 року

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг за січень 2018 року

Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС за 2017 рік

Публікації

Збірник "Національні рахунки освіти в Україні" за 2016 рік

Збірник "Національні рахунки охорони здоров’я в Україні" за 2016 рік

Збірник "Національні рахунки соціального захисту (НРСЗ) в Україні" за 2016 рік

Збірник "Національні рахунки України" за 2010-2016рр.

Збірник "Доходи та витрати населення" за 2005-2016рр.

Статистична інформація

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за січень 2018 року

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за 2017 рік

Індекси цін реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за 1996-2017рр.

Індекси цін реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за 2017 рік

Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за 1996-2017рр.

Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за 2017 рік

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2018 роках за січень 2018 року

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань (2006-2018) за січень 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) за січень 2018 року

Індекси промислової продукції  за основними промисловими групами (ОПГ) за січень 2018 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) (за періоди з початку року) за січень 2018 року

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції  за окремими видами  діяльності переробної промисловості за січень 2018 року

Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація) за січень 2018 року

Індекси будівельної продукції (щомісячна інформація) за 2017 (остаточні дані)

Індекси будівельної продукції (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за 2017 (остаточні дані)

Індекси будівельної продукції в Україні (2011-2017) (остаточні дані)

Індекси будівельної продукції за видами в Україні (2011-2017) (остаточні дані)

Індекси будівельної продукції за видами (2011-2017) (остаточні дані)

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за 2017 (остаточні дані)

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (2010-2017) 

Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами (2010-2017)

Кількість та загальна площа житлових будівель, на які отримано документи на право виконання будівельних робіт за видами (щоквартальна інформація) за 2017 рік

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами (річна інформація) за 2017 рік

Прямі  інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) за 2017 рік

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за 2017 рік

Прямі  інвестиції (акціонерний капітал): за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах за 2010-2017рр.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих  інвестицій (акціонерного капіталу) та обсяг прямих  інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення по регіонах за 2017 рік

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за 2010-2017рр.

Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами по регіонах за 2017 рік

Індекси промислової продукції по регіонах за січень 2018 року

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за січень 2018 року

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) 2017 (остаточні дані)

Індекси будівельної продукції по регіонах (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за січень 2018 року

Індекси будівельної продукції по регіонах (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за 2017 (остаточні дані)

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції по регіонах (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за січень 2018 року

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції по регіонах (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за 2017 (остаточні дані)

Обсяги виконаних будівельних робіт по регіонах (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за січень 2018 року

Обсяги виконаних будівельних робіт по регіонах (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за 2017 (остаточні дані)

Заробітня плата (інфографіка) за січень 2018 року