01.03.2018

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за січень 2018 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за січень 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності за січень 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за січень 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за січень 2018 рік

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за січень 2018 рік

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за січень 2018 рік

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за січень 2018 рік

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за січень 2018 рік

Стан виплати заробітної плати за січень 2018 рік

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальні показники) за січень-грудень 2017 року (попередні дані)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальні показники) за січень-грудень 2017 року (попередні дані)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальні показники) за січень-грудень 2017 року (попередні дані)

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності  (щоквартальні показники) за січень-грудень 2017 року (попередні дані)

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного періоду попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-грудень 2017 року (попередні дані)

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного кварталу попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-грудень 2017 року (попередні дані)

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності ( у відсотках до відповідного періоду попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-грудень 2017 року (попередні дані)

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-грудень 2017 року (попередні дані)

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за січень 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах за січень 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за січень 2018 рік

Середньомісячна заробітна плата штатних  працівників по регіонах за січень 2018 рік

Середня заробітна плата штатних працівників по регіонах за січень 2018 рік

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного періоду попереднього року за січень 2018 рік

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до попереднього місяця за січень 2018 рік

Капітальні інвестиції за регіонами (щоквартальні показники) за січень-грудень 2017 року (попередні дані)

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-грудень 2017 року

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного кварталу попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-грудень 2017 року (попередні дані)