02.03.2018

Експрес-випуск

Робота аспірантури та докторантури за 2017 рік

Публікація

Бюлетень "Соціально-економічне становище регіону" за січень 2018 рік

Статистична інформація

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за жовтень-грудень 2017 року

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості за жовтень-грудень 2017 року

Рух кадрів за видами економічної діяльності за жовтень-грудень 2017 року

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості за жовтень-грудень 2017 року

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності за жовтень-грудень 2017 року

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості за жовтень-грудень 2017 року

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності за жовтень-грудень 2017 року

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості за жовтень-грудень 2017 року

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності за жовтень-грудень 2017 року

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за жовтень-грудень 2017 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за жовтень-грудень 2017 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за жовтень-грудень 2017 року

Середня заробітна плата штатних працівників за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності за жовтень-грудень 2017 року

Середня заробітна плата штатних працівників за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості за жовтень-грудень 2017 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за статтю та видами економічної діяльності за жовтень-грудень 2017 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за статтю та видами економічної діяльності у промисловості за жовтень-грудень 2017 року

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності за грудень 2017 рік

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості за грудень 2017 рік

Заборгованість із виплати заробітної плати за січень 2018 рік

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції за січень 2018 рік

Середня кількість працівників по регіонах за жовтень-грудень 2017 року

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за жовтень-грудень 2017 року

Рух кадрів по регіонах за жовтень-грудень 2017 року

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за жовтень-грудень 2017 року

Використання робочого часу працівників по регіонах за жовтень-грудень 2017 року

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за жовтень-грудень 2017 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по регіонах за жовтень-грудень 2017 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників сільського господарства по регіонах за жовтень-грудень 2017 року

Середня заробітна плата штатних працівників за відпрацьовану годину по регіонах за жовтень-грудень 2017 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за статтю та регіонами за жовтень-грудень 2017 року

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, по регіонах за грудень 2017 рік

Заборгованість із виплати заробітної плати по регіонах за січень 2018 рік