05.03.2018

Публікація

Доповідь "Про соціально-економічне становище України" за січень 2018 рік

Статистична інформація

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 1995-2017 роках

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010-2017 роках

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2010-2017 роках

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень 2018 рік

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) за січень 2018 рік

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності за січень 2018 рік

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ)  за січень 2018 рік

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по регіонах у 1995-2017 роках

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах