22.03.2017

Експрес-випуск

Промислове виробництво за січень-лютий 2018 року

Статистична інформація

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (уточнені дані) за I-IV кв. 2017, 2017

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року (уточнені дані) за I-IV кв. 2017, 2017

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (уточнені дані) за I-IV кв. 2017, 2017

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (уточнені дані) за I-IV кв. 2017, 2017

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями (уточнені дані) за I-IV кв. 2017, 2017

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями (уточнені дані) за I-IV кв. 2017, 2017

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями (уточнені дані) за I-IV кв. 2017, 2017

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів (уточнені дані) за I-IV кв. 2017, 2017

Зведені національні рахунки за IV кв.2017 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі  товарами (щомісячна оперативна інформація) за січень 2018 рік

Товарна структура зовнішньої торгівлі України (щомісячна оперативна інформація) за січень 2018 рік

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами (щомісячна оперативна інформація) за січень 2018 рік

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами (щомісячна інформація) за січень 2018 рік

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу (щомісячна оперативна інформація) за січень 2018 рік

Країни за товарною структурою зовнішньої торгівлі на 2 зн. УКТЗЕД (щомісячна оперативна інформація) за січень 2018 рік