27.03.2018

Статистична інформація

Економічна активність населення за статтю, типом місцевості, віковими групами за 2017 рік

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості, віковими групами за 2017 рік

Безробіття населення (за методологією МОП)  за статтю, типом місцевості, віковими групами за 2017 рік

Економічно неактивне населення  за статтю, типом місцевості, віковими групами за 2017 рік

Зведені національні рахунки за 2012-2016рр.

Рахунки  інституційних секторів економіки за 2016 рік

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2018 роках за січень-лютий 2018 року

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань (2006-2018) за січень-лютий 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності  за січень-лютий 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) за січень-лютий 2018 року

Індекси промислової продукції  за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-лютий 2018 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) (за періоди з початку року) за січень-лютий 2018 року

Економічно активне населення по регіонах за 2017 рік

Рівень економічної активності населення по регіонах за 2017 рік

Зайняте населення по регіонах за 2017 рік

Рівень зайнятості населення по регіонах за 2017 рік

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах за 2017 рік

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах за 2017 рік

Зареєстроване безробіття населення по регіонах за 2017 рік

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-лютий 2018 року