29.03.2018

Експрес-випуск

Валовий регіональний продукт за 2016 (остаточні дані)

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності  за лютий 2018 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за лютий 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності за лютий 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за лютий 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за лютий 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за січень-лютий 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за лютий 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за січень-лютий 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за лютий 2018 року

Стан виплати заробітної плати за лютий 2018 року

Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація) за січень-лютий 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за лютий 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах за лютий 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за лютий 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних  працівників по регіонах  за січень-лютий 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників по регіонах за лютий 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного періоду попереднього року за січень-лютий 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до попереднього місяця за лютий 2018 року