30.03.2018

Експрес-випуски

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг за лютий 2018 рік

Доходи та витрати населення за 2017(попередні дані)

Публікації

Збірник "Загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади України" за 2017 рік

Збірник "Індекси споживчих цін" за 1991-2017рр.

Збірник "Індекси цін виробників" за 2012-2017рр.

Статистична інформація

Основні показники ринку праці (річні дані) за 2000-2017рр.

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості за 2017 рік

Неформально зайняте населення за статтю,  місцем проживання та віковими групами за 2017 рік

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності за 2017 рік

Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи за 2017 рік

Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості за 2017 рік

Населення за причинами економічної неактивності за 2017 рік

Заборгованість із виплати заробітної плати за лютий 2018 рік

Загальноосвітні навчальні заклади за 1990-2017рр.

Професійно-технічні навчальні заклади за 1990-2017рр.

Квартальні рахунки за інституційними секторами економіки: поточних операцій та операцій з капіталом за IV кв.2017 рік

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції за лютий 2018 рік

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції  за окремими видами  діяльності переробної промисловості за січень-лютий 2018 року

Неформально зайняте населення по регіонах за 2017 рік

Заборгованість із виплати заробітної плати по регіонах за лютий 2018 рік

Діяльність служби

Звіт про використання коштів державного бюджету у 2017 році