24.04.2018

Експрес-випуск

Виконання будівельних робіт за січень-березень 2018 року

Статистична інформація

Валовий національний дохід за I-IV кв. 2017  (уточнені дані)

Валовий національний дохід за I-IV кв. 2016  (остаточні дані)

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць у фактичних цінах; у натуральному вираженні; до вiдповiдного мiсяця попереднього року; до попереднього мiсяця) за березень 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах  (за місяць у фактичних цінах; у натуральному вираженні; до вiдповiдного мiсяця попереднього року; до попереднього мiсяця) за березень 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року у фактичних цінах; у натуральному вираженні) за січень-березень 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року у фактичних цінах; у натуральному вираженні) за січень-березень 2018 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС по регіонах на кінець місяця (у натуральному вираженні) за березень 2018 року

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря України за 1990-2017рр.

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за 1990-2017рр.

Викиди діоксиду вуглецю у атмосферне повітря по регіонах за 2004-2017рр.