04.06.2018

Публікація

Доповідь "Про соціально-економічне становище України" за січень-квітень 2018 року

Статистична інформація

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за січень-березень 2018 року

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості за січень-березень 2018 року

Рух кадрів за видами економічної діяльності за січень-березень 2018 року

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості за січень-березень 2018 року

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності за січень-березень 2018 року

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості за січень-березень 2018 року

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності за січень-березень 2018 року

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості за січень-березень 2018 року

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності за січень-березень 2018 року

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за січень-березень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за січень-березень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за січень-березень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності за січень-березень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості за січень-березень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за статтю та видами економічної діяльності за січень-березень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за статтю та видами економічної діяльності у промисловості за січень-березень 2018 року

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності за березень 2018 року

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості за березень 2018 року

Правопорушення (1990-2017рр.)

Придбання матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами за 2017 рік

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-квітень 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-квітень 2018 року

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності за січень-квітень 2018 року

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-квітень 2018 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи (до попереднього місяця) за квітень 2018 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи (до відповідного місяця попереднього року) за квітень 2018 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи (до відповідного періоду попереднього року) за січень-квітень 2018 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи (до грудня попереднього року) за квітень 2018 року

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт за 2010-2017рр.

Середня кількість працівників по регіонах за січень-березень 2018 року

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за січень-березень 2018 року

Рух кадрів по регіонах за січень-березень 2018 року

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за січень-березень 2018 року

Використання робочого часу працівників по регіонах за січень-березень 2018 року

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за січень-березень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по регіонах за січень-березень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників сільського господарства по регіонах за січень-березень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за відпрацьовану годину по регіонах за січень-березень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за статтю та регіонами за січень-березень 2018 року

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, по регіонах за березень 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах за січень-квітень 2018 року