19.06.2018

Експрес-випуск

Валовий внутрішній продукт за I кв.2018 (попередні дані)

Статистична інформація

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2017 (попередні дані)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості за 2017 (попередні дані)

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2017 (попередні дані)

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2017 (попередні дані)

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності за 2017 (попередні дані)

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2017 (попередні дані)

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності за 2017 (попередні дані)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2017 (попередні дані)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2017 (попередні дані)

Надходження культур зернових і зернобобових, олійних  на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробкою за січень-травень 2018 року

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за січень-травень 2018 року

Індекси цін реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за січень-травень 2018 року

Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за січень-травень 2018 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі  товарами (щомісячна оперативна інформація) за січень-квітень 2018 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України (щомісячна оперативна інформація)  за січень-квітень 2018 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна оперативна інформація)  за січень-квітень 2018 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами (щомісячна інформація)  за квітень 2018 року

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу (щомісячна оперативна інформація)  за січень-квітень 2018 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi (щомісячна оперативна інформація)  за січень-квітень 2018 року

Фінансові результати до оподаткування підприємства за регіонами за 2017 (попередні дані)

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за регіонами за 2017 (попередні дані)

Чистий прибуток (збиток) з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за регіонами за 2017 (попередні дані)