25.06.2018

Експрес-випуск

Зайнятість та безробіття населення за І кв. 2018 року

Публікація

Збірник "Співробітництво між Україною та країнами ЄС" за 2017 рік

Статистична інформація

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за I кв. 2018 року

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі та середні підприємства за I кв. 2018 року

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості з розподілом на великі та середні підприємства за I кв. 2018 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за I кв. 2018 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за I кв. 2018 року

Формування чистого прибутку (збитку) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за I кв. 2018 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за I кв. 2018 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за I кв. 2018 року

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за I кв. 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць у фактичних цінах; у натуральному вираженні; до вiдповiдного мiсяця попереднього року; до попереднього мiсяця) за травень 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах  (за місяць у фактичних цінах; у натуральному вираженні; до вiдповiдного мiсяця попереднього року; до попереднього мiсяця) за травень 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року у фактичних цінах; у натуральному вираженні) за січень-травень 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року у фактичних цінах; у натуральному вираженні) за січень-травень 2018 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС по регіонах на кінець місяця (у натуральному вираженні) за травень 2018 року

Запаси палива за травень 2018 року

Використання палива за травень 2018 року

Індекси будівельної продукції (щомісячна інформація) за січень-травень 2018 року

Індекси будівельної продукції (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за січень-травень 2018 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за січень-травень 2018 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами за I кв. 2018 року

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі та середні підприємства за регіонами за I кв. 2018 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за I кв. 2018 року