02.07.2018

Експрес-випуски

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг за травень 2018 року

Доходи та витрати населення за I кв.2018 року (попередні дані)

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за травень 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за травень 2018року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності за травень 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за травень 2018року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за травень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року за січень-травень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за січень-травень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за травень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за січень-травень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за травень 2018 року

Стан виплати заробітної плати за травень 2018 року

Квартальні рахунки за інституційними секторами економіки: поточних операцій та операцій з капіталом за I кв.2018 року

Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства  в сільськогосподарських підприємствах за 1990-2017рр.

Витрати на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2017 року

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за травень 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах за травень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за травень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року за січень-травень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних  працівників по регіонах за січень-травень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників по регіонах за травень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного періоду попереднього року за січень-травень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до попереднього місяця за травень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного місяця попереднього року за січень-травень 2018 року

Заробітня плата (інфографіка) за травень 2018 року