29.08.2018

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за липень 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за липень 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності за липень 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за липень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за липень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року за січень-липень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за січень-липень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за липень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості  за січень-липень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за липень 2018 року

Стан виплати заробітної плати за липень 2018 року

Кількість та загальна площа житлових будівель, на які отримано документи на право виконання будівельних робіт за видами (щоквартальна інформація) за січень-червень 2018 року

Прямі  інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) за січень-червень 2018 року

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за січень-червень 2018 року

Прямі  інвестиції (акціонерний капітал): за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах за січень-червень 2018 року

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих  інвестицій (акціонерного капіталу) та обсяг прямих  інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення по регіонах за січень-червень 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за липень 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах за липень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за липень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року за січень-липень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних  працівників по регіонах за січень-липень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників по регіонах за липень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного періоду попереднього року за січень-липень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до попереднього місяця за липень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного місяця попереднього року за січень-липень 2018 року

Прийняття в експлуатацію квартир у житлових будинках за місцем будівництва по регіонах (щоквартальна інформація) за січень-червень 2018 року

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
27.07.2018