25.09.2018

Статистична інформація

Безробіття населення (за методологією МОП)  за статтю, типом місцевості, віковими групами за січень-червень 2018 року

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах за січень-червень 2018 року

Використання палива  за серпень 2018 року

Економічна активність населення за статтю, типом місцевості, віковими групами за січень-червень 2018 року

Економічно неактивне населення  за статтю, типом місцевості, віковими групами за січень-червень 2018 року

Економічно активне населення по регіонах за січень-червень 2018 року

Економічно неактивне населення по регіонах за січень-червень 2018 року

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по регіонах за 2017 (остаточні дані)

Запаси палива за серпень 2018 року

Зареєстроване безробіття населення по регіонах за січень-червень 2018 року

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості, віковими групами за січень-червень 2018 року

Зайняте населення по регіонах за січень-червень 2018 року

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів за 2017 рік

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості за січень-червень 2018 року

Неформально зайняте населення за статтю,  місцем проживання та віковими групами за січень-червень 2018 року

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності  за січень-червень 2018 року

Неформально зайняте населення по регіонах за січень-червень 2018 року

Поводження з відходами за класифікаційними угрупованнями державного класифікатора відходів за 2017 рік

Поводження з відходами по регіонах 2017 (остаточні дані)

Поводження з побутовими та подібними відходами за 2011-2017 рр.

Рівень економічної активності населення по регіонах за січень-червень 2018 року

Рівень зайнятості населення по регіонах за січень-червень 2018 року

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах за січень-червень 2018 року

Утворення відходів за видами економічної діяльності та в домогосподарствах за 1995-2017рр.

Утворення відходів за класифікаційними угрупованнями державного класифікатора відходів за 2017 рік

Утворення відходів по регіонах за 2017 (остаточні дані)

Утворення та поводження з відходами за 1995-2017рр.

Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів за 2017 (остаточні дані)

Утворення та поводження з відходами І-IV класів небезпеки за категоріями матеріалів за 2017 рік

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
27.08.2018