29.11.2018

Статистична інформація

Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація) за січень-жовтень 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності за жовтень 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за жовтень 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах за жовтень 2018 року

Екологічний рахунок з охорони атмосферного повітря за 2016 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного періоду попереднього року) (щоквартальні показники ) за січень-вересень 2018 року

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного кварталу попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-вересень 2018 року

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності ( у відсотках до відповідного періоду попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-вересень 2018 року

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-вересень 2018 року

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-вересень 2018 року

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного кварталу попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-вересень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного періоду попереднього року за січень-жовтень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до попереднього місяця за жовтень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного місяця попереднього року за січень-жовтень 2018 року

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальні показники) за січень-вересень 2018 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальні показники) за січень-вересень 2018 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальні показники) за січень-вересень 2018 року

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності  (щоквартальні показники) за січень-вересень 2018 року

Капітальні інвестиції за регіонами (щоквартальні показники) за січень-вересень 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за жовтень 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за жовтень 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за жовтень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за січень-жовтень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за січень-жовтень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних  працівників по регіонах за січень-жовтень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за жовтень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за жовтень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників по регіонах за жовтень 2018 року

Стан виплати заробітної плати за жовтень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за жовтень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року за січень-жовтень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за жовтень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року за січень-жовтень 2018 року

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
24.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше