26.12.2018

Експрес-випуск

Мережа вищих навчальних закладів на початок навчального року за 2018/19рр.

Публікація

Збірник " Паливно-енергетичні ресурси України" за 2017 рік

Статистична інформація

Безробіття населення (за методологією МОП)  за статтю, типом місцевості, віковими групами за січень-вересень 2018 року

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах за січень-вересень 2018 року

Використання палива за листопад 2018 року

Економічна активність населення за статтю, типом місцевості, віковими групами за січень-вересень 2018 року

Економічно неактивне населення  за статтю, типом місцевості, віковими групами за січень-вересень 2018 року

Економічно неактивне населення по регіонах за січень-вересень 2018 року

Економічно активне населення по регіонах за січень-вересень 2018 року

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості, віковими групами за січень-вересень 2018 року

Зайняте населення по регіонах за січень-вересень 2018 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС по регіонах на кінець місяця (у натуральному вираженні) за листопад 2018 року

Запаси палива за листопад 2018 року

Зареєстроване безробіття населення по регіонах за січень-вересень 2018 року

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2018 роках за січень-листопад 2018 року

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань (2006-2018) за січень-листопад 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-листопад 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) за січень-листопад 2018 року

Індекси промислової продукції  за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-листопад 2018 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) (за періоди з початку року) за січень-листопад 2018 року

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-листопад 2018 року

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за січень-листопад 2018 року

Індекси будівельної продукції по регіонах (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за січень-листопад 2018 року

Обсяг продажу продовольчих товарів  підприємствами роздрібної торгівлі за січень-вересень 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць у фактичних цінах; у натуральному вираженні; до вiдповiдного мiсяця попереднього року; до попереднього мiсяця) за листопад 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах  (за місяць у фактичних цінах; у натуральному вираженні; до вiдповiдного мiсяця попереднього року; до попереднього мiсяця) за листопад 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року у фактичних цінах; у натуральному вираженні) за січень-листопад 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року у фактичних цінах; у натуральному вираженні) за січень-листопад 2018 року

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції по регіонах (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за січень-листопад 2018 року

Обсяги виконаних будівельних робіт по регіонах (за періоди з початку року) (щомісячна інформація) за січень-листопад 2018 року

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за 9 міс. 2018 року

Посівні площі озимих культур по регіонах на 01.12.2018

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за 9 міс. 2018 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 9 міс. 2018 року

Рівень економічної активності населення по регіонах за січень-вересень 2018 року

Рівень зайнятості населення по регіонах за січень-вересень 2018 року

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах за січень-вересень 2018 року

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за січень-вересень 2018 року

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 9 міс. 2018 року

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі та середні підприємства за 9 міс. 2018 року

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості з розподілом на великі та середні підприємства за 9 міс. 2018 року

Формування чистого прибутку (збитку) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за 9 міс. 2018 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами за 9 міс. 2018 року

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі та середні підприємства за регіонами за 9 міс. 2018 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за 9 міс. 2018 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 9 міс. 2018 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за 9 міс. 2018 року

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
24.11.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше