Повідомлення

 

21.07.2016

Роз'яснення прес-служби Держстату щодо статистичних даних про безробіття

 

03.06.2016

Щодо загальної суми заборгованості з оплати населенням житлово-комунальних послуг у квітні 2016 р.

 

30.05.2016

З метою адаптації методології статистики зовнішньої торгівлі до міжнародних  норм у 2013 році були розроблені та затверджені Методологічні положення зі статистики зовнішньої торгівлі послугами (наказ Держстату від 08.02.2013 № 43 (зі змінами): http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/419/mp_419.zip), що відповідають, зокрема, рекомендаціям Керівництва зі статистики міжнародної торгівлі послугами (ООН, 2010) та Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції (МВФ, 2009), та введено в дію Класифікацію зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП) (наказ  Держстату від 27.02.2013 № 69: http://ukrstat.org/klasf/st_kls/op_kzep_2016.htm), яка адаптована до Розширеної класифікації платіжного балансу та враховує зазначені міжнародні рекомендації.

У зв'язку з тим, що КЗЕП містить у собі види послуг, які до 2013 року не    обліковувалися  у  статистиці  зовнішньої  торгівлі  послугами,  підготовлено  та    затверджено  Методику  ретроспективного  перерахунку  вартості  послуг  з переробки  у  зовнішньоекономічній  діяльності  (наказ Держстату від 31.12.2014 № 419: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/419/met_rp_vpp_zd.zip). Згідно із цією методикою Держстат здійснив перерахунок зазначених послуг за 2000–2012 роки та оприлюднив результати й інформацію щодо переглянутих загальних показників статистики зовнішньої торгівлі послугами.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Держстату у розділах "Статистична інформація" / "Економічна статистика" / "Економічна діяльність" / "Зовнішньоекономічна діяльність" / "Зовнішня торгівля послугами" та "Публікації / "Зовнішньоекономічна діяльність".

У подальших статистичних публікаціях, що міститимуть загальні обсяги експорту та імпорту послуг та обсяги послуг з переробки матеріальних ресурсів (код послуги 01 згідно із КЗЕП) за період 2000–2012років, дані будуть відкориговані у відповідності з результатами ретроспективних перерахунків вартості послуг у зовнішньоекономічній діяльності.

 

24.02.2016

В експрес-випуску "Підсумки роботи промисловості України за січень 2016 року" розміщено сезонно скориговані дані щодо індексу промислової продукції за січень 2016 року.

Сезонне коригування динамічного ряду індексу промислової продукції здійснено за допомогою програми "Demetra+", використовуючи метод TRAMO/SEATS.

 

18.12.2015

Інформуємо, що у зв'язку зі структурними та технологічними змінами у збиранні й обробленні даних статистичних спостережень терміни оприлюднення інформації у грудні 2015 року змінено:

експрес-випуск "Підсумки роботи промисловості" – 21 грудня;

експрес-випуск "Про надання населенню субсидій" – 21 грудня;

статистичний бюлетень "Стан і розвиток зв’язку України" – 22 грудня;

статистична інформація "Обсяг виконаних будівельних робіт (щомісячна інформація)", "Індекс будівельної продукції (щомісячна інформація)" – 23 грудня;

статистична інформація "Виробництво основних видів промислової продукції (щомісячна інформація)", "Індекси промислової продукції в Україні, за видами діяльності, регіонами (щомісячна інформація)", "Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) в Україні (щомісячна інформація)" – 24 грудня;

статистична доповідь "Про соціально-економічне становище України" – 25 грудня;

експрес-випуск "Мережа вищих навчальних закладів на початок навчального року" – 29 грудня.

 

Нові терміни оприлюднення інформації відповідають міжнародній практиці та європейським стандартам.

 

 

18.12.2015

Відповідно до плану державних статистичних спостережень на 2014-2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 53-р, Держстат уперше здійснив розрахунок та оприлюднив інформацію щодо основних показників статистики демографії підприємств.

Інформація розміщена в розділі "Статистична інформація / Економічна статистика / Економічна діяльність / Реєстр статистичних одиниць"

 

10.11.2015

У розділі "Статистична інформація / Економічна статистика / Економічна діяльність / Промисловість" розміщено дані щодо індексів промислової продукції за 2007-2010рр. за видами діяльності за КВЕД-2010 (перерахунок Держстату).

 

06.11.2015

Методологічні пояснення  щодо розрахунків індексів споживчих цін у жовтні 2015 року.

Розрахунок індексу споживчих цін за позицією природний газ проводиться з урахуванням цін, передбачених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 03.03.2015 № 583 "Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення", а саме:

1) для приготування їжі та підігріву води - 7,188 грн за 1 м3 протягом усього року;

2) для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води):

у період з 1 травня по 30 вересня (включно) - 7,188 грн за 1 м3;

у період з 1 жовтня по 30 квітня  (включно):за  обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно) -  3,600 грн за 1 м3;

за обсяг, спожитий понад 200 м3 природного газу на місяць  - 7,188 грн за 1 м3.

Середню ціну  на природний газ  для індексу споживчих цін  у жовтні 2015 року обчислено з урахуванням сезонного зниження ціни на газ, що використовується для індивідуального опалення або комплексного споживання за обсяг, спожитий до 200 м3 у період з 1 жовтня 2015 по 30 квітня 2016 року.

 

10.07.2015

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на     2015 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 53-р, на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) оприлюднено статистичну інформацію щодо виробництва основних видів промислової продукції за 2011-2014 роки.

Дані наведено за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), яка гармонізована з Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (CPA 2008) та Переліком продуктів для європейської статистики виробництва (PRODCOM).

Інформація щодо виробництва промислової продукції за переважною більшістю позицій НПП представлена в одиницях вимірювання PRODCOM.

 

26.05.2015

За даними Міністерства інфраструктури України підготовлено статистичний бюлетень "Експорт, імпорт і транзит вантажів в Україні за 2014 рік", в якому міститься інформація з урахуванням обсягів вантажів, оформлених та пропущених через контрольні пункти пропуску Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у січні–червні 2014 року.

 

30.01.2015

Інформуємо, що зміна термінів оприлюднення інформації щодо ВВП зумовлена необхідністю додаткового часу для розрахунків у зв'язку з:

- ускладненням обробки Держстатом адміністративної інформації окремих міністерств та відомств, які ще не в повному обсязі здійснили перерахунки даних без тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя;

- зміною традиційного процесу збору, обробки та зведення статистичної звітності підприємств та адміністративних даних по Донецькій та Луганській областях через події, які відбуваються у зв'язку з проведенням АТО.

Водночас зазначаємо, що уточнені терміни оприлюднення інформації відповідають міжнародній практиці та стандартам.

 

29.01.2015

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2015 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 №53-р) терміни оприлюднення на веб-сайті Держстату статистичної інформації щодо ВВП  уточнено (див. календар).