Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                         

Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ»

Респонденти Донецької та Луганської областей можуть подати звітність до будь-якого територіального органу державної статистики

Сервіс для визначення кодів за КВЕД-2010»»»

До уваги користувачів»»»

 

Календар оприлюднення інформації
на 2016 рік»»»

Лютий

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

29

           

Березень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

29

30

31

     

 

 

Новини

29.02.2016

Промислове виробництво (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекси промислової продукції в Україні у 2010-2016 роках

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень 2016 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2016 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень 2016 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2016 році

Індекси промислової продукції за регіонами за січень 2016 року

Виробництво основних видів промислової продукції у 2016 році

Індекси капітальних інвестицій за регіонами за 2015 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року) за 2015 рік

Капітальні інвестиції за регіонами за 2015 рік

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2015 рік

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2015 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) за 2015 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2015 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за 2015 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного періоду попереднього року) за 2015 рік

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень-грудень 2015 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–грудень 2015 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень-грудень 2015 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у 2015 році

Добування водних біоресурсів (1995-2015)

Рибне господарство за регіонами у 2015 році

Підготовлено експрес-випуски:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у січні 2016 року

Стан зовнішньоекономічних відносин із країнами Європейського Союзу у 2015 році

Заробітна плата у січні 2016 року

26.02.2016

Індекси будівельної продукції в Україні (2011-2015)

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (2010-2015)

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2015 році (уточнені дані)

Індекси будівельної продукції за видами (2011-2015)

Індекси будівельної продукції у 2015 році (уточнені дані)

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у 2015 році (уточнені дані)

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у 2015 році (уточнені дані)

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2015 році (уточнені дані)

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2015 році (уточнені дані)

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні 2016 року

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні 2016 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2016 році

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2016 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2016 році

Індекси будівельної продукції у 2016 році

Індекси будівельної продукції у січні 2016 року

Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель (2003-2015)

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (1990-2015)

Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами послуг на 2 зн. КЗЕП) за 2015 рік

Підготовлено експрес-випуски:

Заборгованість із виплати заробітної плати за січень 2016 року

Діяльність підприємств сфери послуг за ІV квартал 2015 року

Розподіл обсягів експорту-імпорту товарів за видами їх транспортування за 2015 рік

25.02.2016

Індекси промислової продукції за регіонами у 2015 році (уточнені дані)

Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2013-2015 роки

Індекси промислової продукції в Україні у 2010-2015 роках

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2015 році (за періоди з початку року) (уточнені дані)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2015 році

24.02.2016

Зовнішня торгівля України послугами за 2015 рік

Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами за 2015 рік

Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС за 2015 рік

Розміщено сезонно скориговані дані щодо індексу промислової продукції за січень 2016 року.

Сезонне коригування динамічного ряду індексу промислової продукції здійснено за допомогою програми "Demetra+", використовуючи метод TRAMO/SEATS.

Підготовлено експрес-випуски:

Підсумки роботи промисловості України за січень 2016 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС за січень 2016 року

Капітальні інвестиції в Україні за січень-грудень 2015 року

23.02.2016

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників на 1 лютого 2016 року

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за січень 2016 року

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 січня 2016 року та середня чисельність у 2015 році

Природний рух населення у 2015 році

Міграційний рух населення у 2015 році

22.02.2016

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України на 31 грудня 2015 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн світу на 31 грудня 2015 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (1994-2015рр.)

Вантажні перевезення за січень 2016 року

Пасажирські перевезення за січень 2016 року

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 19 лютого 2016 року

Підготовлено експрес-випуск:

Виконання будівельних робіт у січні 2016 року

19.02.2016

Прийняття в експлуатацію житла за 2015 рік

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за 2015 рік

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2015 році

Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2015 році

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України у 2015 році

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами за грудень 2015 року

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за січень-грудень 2015 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi на 2 зн. УКТЗЕД за січень-грудень 2015 року

Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості в 2015 році

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами у 2015 році

Потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності у 2015 році

Потреба підприємств у працівниках за професійними групами у 2015 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності у 2015 році

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) за професійними групами у 2015 році

Потреба підприємств у працівниках за регіонами в 2015 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за регіонами в 2015 році

Оптовий та роздрібний товарооборот за січень 2016 року

Обсяги обороту роздрібної торгівлі за січень 2016 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за січень 2016 року

Підготовлено експрес-випуски:

Про надання населенню субсидій у січні 2016 року

Демографічна ситуація в Україні у 2015 році

Підсумки роботи транспорту у січні 2016 року

Оборот роздрібної торгівлі за січень 2016 року

18.02.2016

Валовий внутрішній продукт (1990-2014)

Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу (2010-2014рр.)

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання за 2010-2014рр.

Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2010-2014рр.)

Таблиця  "витрати-випуск" за 2014 рік (в цінах споживачів)

17.02.2016

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2016 році

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції у 2016 році

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції за регіонами у січні 2016 року

Засоби телефонного зв'язку станом на 1 січня 2016 року

Доходи від надання послуг пошти та зв'язку за 2015 рік

Абоненти зв'язку в 2015 році

Зв'язок (1980-2015рр.)

Підготовлено експрес-випуски:

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2015 році

Прийняття в експлуатацію житла у 2015 році

16.02.2016

Попит та пропозиція робочої сили у 2016 році

Зареєстроване безробіття у 2016 році

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2016 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за статтю у 2016 році

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2016 році

Підготовлено експрес-випуск:

Розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у грудні 2015 року

15.02.2016

Здійснено оперативну оцінку ВВП за IV квартал 2015 року

Підготовлено експрес-випуски:

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг у 2015 році

Зовнішня торгівля України послугами у 2015 році

Зовнішня торгівля України товарами у 2015 році

Зовнішньоторговельний баланс України у 2015 році

12.02.2016

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у січні 2016 року (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у січні 2016 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін за регіонами у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін за регіонами у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2016 році

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва за регіонами у січні 2016 року

В'їзд іноземних громадян в Україну за країнами, з яких вони прибули, у 2015 році

Виїзд громадян України за кордон за країнами, до яких вони виїжджали, у 2015 році

11.02.2016

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 10 лютого 2016 року

Поголів’я худоби та птиці за регіонами на 1 лютого 2016 року

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у січні 2016 року

Поголів’я худоби та птиці у 2016 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2016 році

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 лютого 2016 року

Кількість юридичних осіб, взятих на облік/знятих з обліку в ЄДРПОУ на 1 лютого 2016 року

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 лютого 2016 року

10.02.2016

Очікування підприємств роздрібної торгівлі у І кварталі 2016 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування сільськогосподарських підприємств у І кварталі 2016 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування промислових підприємств у І кварталі 2016 року щодо перспектив розвитку їх ділової активност

Очікування підприємств сфери послуг у І кварталі 2016 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування будівельних підприємств у І кварталі 2016 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

09.02.2016

Здійснення державних закупівель в Україні за 2015 рік

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

08.02.2016

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на  товари та послуги (до грудня 2010 року) (щомісячна інформація)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекс тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

Базовий індекс споживчих цін (до попереднього місяця та грудня попереднього року)

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін

05.02.2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-грудень 2015 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності за грудень 2015 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами за січень-грудень 2015 року

04.02.2016

Соціально-економічне становище України за 2015 рік

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати за регіонами станом на початок 1997- 2016 років

Кількість активних підприємств за регіонами України та видами економічної діяльності станом на 1 листопада 2015 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за типами будівель і споруд у 2003-2015рр. (грудень до грудня попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за типами будівель і споруд у 2004-2015рр. (до попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2015 році (до грудня попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2015 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2015 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2015 році (до попереднього кварталу)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2015 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2015 році (до попереднього місяця)

03.02.2016

Соціально-економічний розвиток України за 2015 рік

02.02.2016

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2016 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2016рр.)

01.02.2016

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-грудень 2015 року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2015 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2015 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2015 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2015 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2015 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2015 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2015 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2015 році

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 29 січня 2016 року

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-грудень 2015 року

Підготовлено експрес-випуски:

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень–грудень 2015 року та індекс обороту (реалізації) в Україні

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у грудні 2015 року

 

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


<<попередній місяць

наступний місяць>>

 

 

Макроекономічні показники
 (без урахування тимчасово окупованої території
АР Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення АТО)

У ІV кварталі 2015 року порівняно з попереднім кварталом ВВП зріс на 1,5% (із урахуванням сезонного фактору). Вперше за останні два роки зростання ВВП відбувалось два квартали поспіль (у ІІІ кварталі 2015 року - зростання на 0,5%).
Відносно IV кварталу 201
4 року ВВП зменшився на 1,2%

Індекс промислової продукції у січні 2016р. порівняно з груднем 2015р. становив 81,4% (з урахуванням сезонного фактору – 97,6%) та січнем 2015р. – 98,3% (скоригований на ефект календарних днів – 98,6%).

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року становив 97,5%

Капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за січень-грудень 2015 року освоєно 251154,3 млн.грн.

Прийнято в експлуатацію у 2015 році 11044,4 тис.м2 загальної площі житла

Індекс будівельної продукції у січні 2016 року порівняно з січнем 2015 року становив 88,6%

Підприємствами транспорту за січень 2016 року  перевезено 40,9 млн.т вантажів, що склало 94,0% від обсягу перевезень вантажів порівняно з відповідним періодом 2015 року

Послугами пасажирського транспорту у січні 2016 року скористалися 0,3 млрд. пасажирів, що становить 90,3% від обсягу перевезень порівняно з відповідним періодом 2015 року

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі України товарами за 2015 рік становив 38134,8 млн.дол. США, імпорту – 37502,3 млн.дол. США

Індекс цін виробників промислової продукції у січні 2016 року порівняно з попереднім місяцем становив 98,9%

Індекс споживчих цін у січні 2016 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%

Номінальні доходи населення у  ІII кварталі 2015  року становили 448,6 млрд. грн. Реальний наявний дохід населення, визначений з урахуванням цінового фактора,  порівняно  з відповідним періодом 2014 року зменшився на 26,6%

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2015 року відносно листопада 2015 року становив 115,2%

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 лютого 2016р. становила 2092,5 млн.грн.

Рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП) в середньому за 9 місяців 2015 року становив 9,4% економічно активного населення відповідного віку

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до населення працездатного віку, на кінець січня 2016 року становив 1,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкриті дані: тренінги для громадських організацій і журналістів, студентів журналістики