Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                         

Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ»

Респонденти Донецької та Луганської областей можуть подати звітність до будь-якого територіального органу державної статистики

Сервіс для визначення кодів за КВЕД-2010»»»

До уваги користувачів»»»

 

Календар оприлюднення інформації
на 2016 рік»»»

Березень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

29

30

31

     

Квітень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

 

Новини

31.03.2016

Професійно-технічні навчальні заклади (1990-2015)

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 30 березня 2016 року

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2016 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2016 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2016 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2016 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2016 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2016 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2016 роки)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2016 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2016 році, у % до попереднього місяця

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2016 році

Національні рахунки за інституційними секторами за ІV квартал 2015 року

Підготовлено експрес-випуски:

Доходи та витрати населення у І-ІV кварталах 2015 року й у 2015 році

Валовий регіональний продукт у 2014 році

30.03.2016

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-лютий 2016 року

Основні показники ринку праці (2000-2015)

Основні показники ринку праці (квартальні дані) у 2015 році

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2015 році

Рівень економічної активності населення за статтю, віковими групами та місцем проживання  у 2015 році

Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2015 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2015 році

Безробітне населення (за методологією МОП)  за тривалістю незайнятості у 2000-2015 роках

Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи у 2000-2015 роках

Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2000-2015 роках

Склад економічно неактивного населення у 2000-2015 роках

Економічно активне населення за регіонами у 2015 році

Рівень економічної активності населення за регіонами у 2015 році

Зайняте населення за регіонами у 2015 році

Рівень зайнятості населення за регіонами у 2015 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами у 2015 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2015 році

Зареєстроване безробіття населення за регіонами у 2015 році

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2016 році

Підготовлено експрес-випуск:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у лютому 2016 року

29.03.2016

Підготовлено експрес-випуск:

Заробітна плата у лютому 2016 року

28.03.2016

Зведені національні рахунки за 2012-2014рр.

Рахунки інституційних секторів економіки України за 2014 році

Підготовлено експрес-випуски:

Викиди  забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2015 році

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2016 року

25.03.2016

Рослинництво (1990-2015)

Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2015 році

Виробництво основних сільськогосподарських культур за регіонами y 2015 році

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2016 роках

Промислове виробництво (2010=100) у 2007-2016 роках, без і з усуненням сезонних коливань

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-лютий 2016 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2016 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-лютий 2016 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2016 році

Виробництво основних видів промислової продукції у 2016 році

Індекси промислової продукції за регіонами за січень-лютий 2016 року

Індекси будівельної продукції (за періоди з початку року) (щомісячна інформація)

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-лютому 2016 року

Індекси будівельної продукції у січні-лютому 2016 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (за періоди з початку року) (щомісячна інформація)

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-лютому 2016 року

Індекси будівельної продукції за регіонами

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами

24.03.2016

Підготовлено експрес-випуски:

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у лютому 2016 року

Зайнятість та безробіття населення у ІV кварталі 2015 року

23.03.2016

Зведені національні рахунки за ІV квартал 2015 року

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників на 1 березня 2016 року

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за лютий 2016 року

Колективні трудові спори за 2015 рік

Страйки та їх наслідки, за окремими видами економічної діяльності за 2015 рік

Пасажирські перевезення у січні-лютому 2016 року

Вантажні перевезення у січні-лютому 2016 року

Підготовлено експрес-випуск:

Чисельність худоби та птиці на 1 січня 2016 року

22.03.2016

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 21 березня 2016 року

Валовий внутрішній продукт України у фактичних цінах за 2015 рік

Валовий внутрішній продукт України у цінах попереднього року за 2015 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2015 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2015 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за 2015 рiк

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за IV квартал 2015 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за III квартал 2015 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за II квартал 2015 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за I квартал 2015 року

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2015 рік

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства за цілями за 2015 рік

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за 2015 рiк

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за IV квартал 2015 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за III квартал 2015 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за II квартал 2015 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за I квартал 2015 року

Підготовлено експрес-випуски:

Підсумки роботи промисловості у січні–лютому 2016 року

Виконання будівельних робіт у січні–лютому 2016 року

21.03.2016

Оптовий та роздрібний товарооборот за січень-лютий 2016 року

Обсяги обороту роздрібної торгівлі за січень-лютий 2016 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за січень-лютий 2016 року

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за січень 2016 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi на 2 зн. УКТЗЕД за січень 2016 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за січень 2016 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України за січень 2016 року

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за січень 2016 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами за січень 2016 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн ЄС на 31 грудня 2015 року

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці України на 31 грудня 2015 року

Підготовлено експрес-випуски:

Про надання населенню субсидій у лютому 2016 року

Підсумки роботи транспорту у січні–лютому 2016 року

Валовий внутрішній продукт України у I-IV кварталах 2015 року й у 2015 році (уточнені дані)

Оборот роздрібної торгівлі у січні–лютому 2016 року

18.03.2016

Чисельність населення на 1 лютого 2016 року та середня чисельність за січень 2016 року

Природний рух населення у січні 2016 року

Міграційний рух населення у січні 2016 року

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2016 році

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції у 2016 році

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-лютому 2016 року

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2014 рік

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2014 рік

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства за цілями за 2014 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2014 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за 2014 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за IV квартал 2014 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за III квартал 2014 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за II квартал 2014 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за I квартал 2014 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за 2014 рік

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за IV квартал 2014 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за III квартал 2014 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за II квартал 2014 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за I квартал 2014 року

Валовий внутрішній продукт України у фактичних цінах за 2014 рік

Валовий внутрішній продукт України у цінах попереднього року за 2014 рік

Підготовлено експрес-випуск:

Особисті селянські господарства на 1 січня 2016 року

17.03.2016

Вищі навчальні заклади (1990-2016)

Підготовлено експрес-випуски:

Демографічна ситуація у січні 2016 року

Валовий внутрішній продукт України за I-IV квартали 2014 року (остаточні дані)

16.03.2016

Попит та пропозиція робочої сили у 2016 році

Зареєстроване безробіття у 2016 році

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2016 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за статтю у 2016 році

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2016 році

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України товарами у січні 2016 року

14.03.2016

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва за регіонами у січні-лютому 2016 року

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2016 році

11.03.2016

Керівник Держстату Ірина Жук узяла участь у черговій сесії Статистичної комісії ООН

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 10 березня 2016 року

Кількість юридичних осіб, взятих на облік/знятих з обліку в ЄДРПОУ на 1 березня 2016 року

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 березня 2016 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 березня 2016 року

Індекси споживчих цін за регіонами у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін за регіонами у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у лютому 2016 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у лютому 2016 року (до грудня попереднього року)

Рибне господарство у 2015 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2016 році

Поголів’я худоби та птиці у 2016 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у січні-лютому 2016 року

Поголів’я худоби та птиці за регіонами на 1 березня 2016 року

10.03.2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень 2016 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності за січень 2016 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2016 році

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2015 році (уточнені дані)

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами за січень 2016 року

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

09.03.2016

Населення (1990-2016)

Базовий індекс споживчих цін (до попереднього місяця та грудня попереднього року)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за 2015 рік (уточнені дані)

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у 2015 році

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами у 2015 році (уточнені дані)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2004-2015 роках (до попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2003-2015 роках (IV квартал до IV кварталу попереднього року)

Індекс тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2015 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2015 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2015 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2015 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на  товари та послуги (до грудня 2010 року) (щомісячна інформація)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін

04.03.2016

Вітання в. о. Голови Держстату І. Жук з 8 Березня

До 8 Березня

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

Кількість адміністративно-територіальних одиниць на 1 січня 2016 року

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2015 році

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції за регіонами у 2015 році

Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами продукції сільського господарства (1996-2015)

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції у 2015 році

Індекси цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1996-2015)

Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами економічної діяльності у 2015 році

Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати (1995-2015 роки)

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2015 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності промисловості у 2010-2015 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за регіонами у 1995-2015 роках

Соціально-економічне становище України за січень 2016 року

Підготовлено експрес-випуск:

Робота аспірантури та докторантури у 2015 році

03.03.2016

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень 2016 року

Соціально-економічний розвиток України за січень 2016 року

Підготовлено експрес-випуск:

Обсяг реалізованої промислової продукції та індекс обороту (реалізації) у січні 2016 року

02.03.2016

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень 2016 року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2016 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2016 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2016 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2016 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2016 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2016 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2016 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2016 році

01.03.2016

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 29 лютого 2016 року

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2016 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2016рр.)

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2016 році

 

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


<<попередній місяць

наступний місяць>>

 

 

Макроекономічні показники
 (без урахування тимчасово окупованої території
АР Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення АТО)

Номінальний ВВП у 2015 році становив 1979,5 млрд.грн.

Реальний ВВП у 2015 році порівняно з 2014 роком склав 90,1%

Індекс промислової продукції у лютому 2016 року порівняно з лютим 2015 року становив 107,6% (скоригований на ефект календарних днів – 104,9%); у січні–лютому 2016 року відносно січня–лютого 2015 року – 102,9%. Зростання промислового виробництва у цих періодах відбулося вперше за останні три роки.

У лютому проти січня п.р. цей показник склав 108,2% (з урахуванням сезонного фактору – 103,5%).

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-лютому 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року становив 97,9%

Капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за січень-грудень 2015 року освоєно 251154,3 млн.грн.

Прийнято в експлуатацію у 2015 році 11044,4 тис.м2 загальної площі житла

Індекс будівельної продукції у січні-лютому 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року становив 98,0%

Підприємствами транспорту за січень-лютий 2016 року  перевезено 88,9 млн.т вантажів, що склало 102,8% від обсягу перевезень вантажів порівняно з відповідним періодом 2015 року

Послугами пасажирського транспорту у січні-лютому 2016 року скористалися 0,8 млрд. пасажирів, що становить 92,5% від обсягу перевезень порівняно з відповідним періодом 2015 року

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі України товарами у січні 2016 року становив 2043,1 млн.дол. США, імпорту – 2338,1 млн.дол. США

Індекс цін виробників промислової продукції у лютому 2016 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,5%, з початку року – 100,4%

Індекс споживчих цін у лютому 2016 року порівняно з попереднім місяцем становив 99,6%, з початку року – 100,5%

Номінальні доходи населення у 2015 році становили 1744,0 млрд. грн. Реальний наявний дохід населення, визначений з урахуванням цінового фактора,  порівняно з 2014 роком зменшився на 22,2%

Індекс реальної заробітної плати у лютому 2016 року відносно січня 2016 року становив 105,3%

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 березня 2016 року становила 2013,4 млн.грн.

Рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП) в середньому за 2015 рік становив 9,5% економічно активного населення відповідного віку

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до населення працездатного віку, на кінець лютого 2016 року становив 1,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкриті дані: тренінги для громадських організацій і журналістів, студентів журналістики