Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                         

Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ»

Респонденти Донецької та Луганської областей можуть подати звітність до будь-якого територіального органу державної статистики

До уваги користувачів»»»

 

Календар оприлюднення інформації
на 2016 рік»»»

Травень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  29
30 31          

Календар оприлюднення інформації
на 2016 рік»»»

Червень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

     1  2  3 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  30       

 

 

 

Новини

31.05.2016

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-квітень 2016 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi на 2 зн. УКТЗЕД за 2015 рік (уточнені дані)

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за 2015 рік (уточнені дані)

Експорт-імпорт регіонів України у торгівлі товарами з країнами СНД та ЄС у 2015 році

Динаміка структури експорту-імпорту товарів за 2015 рік

Експорт–імпорт товарів за країнами світу за 2015 рік

Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996-2015)

Щомісячні обсяги експорту-імпорту товарів за країнами світу за 2015 рік

Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС за 2015 рік

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за 2015 рік (уточнені дані)

Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2015 рік (уточнені дані)

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за 2015 рік (уточнені дані)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року

Середня заробітна плата за регіонами за місяць

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промислової  за місяць

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 30 травня 2016 року

Заборгованість з виплати заробітної плати за регіонами

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2016 роки)

Експериментальний баланс нефінансових активів за 2014 рік

Експериментальний баланс фінансових активів і пасивів за 2014 рік

Частка продажу споживчих товарів, які вироблені на території України, через торгову мережу підприємств (2005-2015)

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств в Україні (2005-2015)

Індекси фізичного обсягу товарної структури роздрібного товарообороту підприємств в Україні (2005-2015)

Продаж основних продовольчих товарів у торговій мережі підприємств в Україні у 2015 році

Підготовлено експрес-випуски:

Утворення та поводження з відходами у 2015 році

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у квітні 2016 року

30.05.2016

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень-березень 2016 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2016 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень-березень 2016 року

Індекси капітальних інвестицій за регіонами за 2016 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року) за 2016 рік

Капітальні інвестиції за регіонами за 2016 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного періоду попереднього року) за 2016 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) за 2016 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за 2016 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2016 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2016 рік

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2016 рік

Експорт-імпорт послуг за країнами світу за 2015 рік

Структура експорту-імпорту за видами послуг за 2015 рік

Обсяги експорту–імпорту послуг за регіонами за 2015 рік (уточнені дані)

Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС за 2015 рік

Динаміка експорту-імпорту послуг за країнами світу (2008-2015)

Динаміка структури експорту-імпорту послуг (2008-2015)

Географічна структура експорту-імпорту послуг (1996-2015)

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва (1991-2015)

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2015 році (остаточні дані)

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва за регіонами у 2015 році (остаточні дані)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2016 році

27.05.2016

Підготовлено експрес-випуски:

Заробітна плата у квітні 2016 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 травня 2016 року

26.05.2016

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2016 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-квітні 2016 року

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2016 році

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-квітні 2016 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (за періоди з початку року) (щомісячна інформація)

Індекси будівельної продукції (за періоди з початку року) (щомісячна інформація)

Індекси будівельної продукції у січні-квітні 2016 року

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2016 роках

Промислове виробництво (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань, за січень-квітень 2016 року

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-квітень 2016 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2016 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-квітень 2016 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2016 році

Виробництво основних видів промислової продукції у 2016 році

Індекси промислової продукції за регіонами за січень-квітень 2016 року

Підготовлено експрес-випуск:

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств за січень–березень 2016 року

25.05.2016

Підготовлено експрес-випуски:

Капітальні інвестиції у січні–березні 2016 року

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг у І кварталі 2016 року

24.05.2016

Зовнішня торгівля України послугами за січень-березень 2016 року

Обсяги експорту–імпорту послуг за регіонами за І квартал 2016 року

Підготовлено експрес-випуск:

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у квітні 2016 року

23.05.2016

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 20 травня 2016 року

Основні показники використання та охорони водних ресурсів (1990-2015)

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за квітень 2016 року

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників на 1 травня 2016 року

Основні показники роздрібної торгівлі (1990-2015)

Вантажні перевезення у січні-квітні 2016 року

Пасажирські перевезення у січні-квітні 2016 року

Транспорт (1980-2015)

Підготовлено експрес-випуски:

Виконання будівельних робіт у січні–квітні 2016 року

Підсумки роботи промисловості у січні–квітні 2016 року

20.05.2016

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат у 2015 році

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за регіонами у 2015 році

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за січень-березень 2016 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України за січень-березень 2016 року

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України у січні-березні 2016 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами за березень 2016 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн світу на 1 квітня 2016 року

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України на 1 квітня 2016 року

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за січень-березень 2016 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi на 2 зн. УКТЗЕД за січень-березень 2016 року

Підготовлено експрес-випуски:

Підсумки роботи транспорту у січні–квітні 2016 року

Травматизм на виробництві у 2015 році

Про надання населенню субсидій у квітні 2016 року

19.05.2016

Оптовий та роздрібний товарооборот за січень-квітень 2016 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за січень-квітень 2016 року

Обсяги обороту роздрібної торгівлі за січень-квітень 2016 року

Прийняття в експлуатацію житла за січеньберезень 2016 року

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у січні-березні 2016 року

Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості в 2016 році

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами у 2016 році

Потреба роботодавців у працівниках за видами економічної діяльності у 2016 році

Потреба роботодавців у працівниках за професійними групами у 2016 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності у 2016 році

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) за професійними групами у 2016 році

Потреба роботодавців у працівниках за регіонами у 2016 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за регіонами в 2016 році

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 квітня 2016 року та середня чисельність у січні–березні 2016 року

Природний рух населення у січні-березні 2016 року

Міграційний рух населення у січні-березні 2016 року

Підготовлено експрес-випуски:

Оборот роздрібної торгівлі у січні–квітні 2016 року

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі у 2015 році

18.05.2016

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2016 році

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції у 2016 році

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства за регіонами за січень-квітень 2016 року

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація у січні–березні 2016 року

17.05.2016

Школи естетичного виховання (1990-2016)

Доходи від надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг за І квартал 2016 року

Абоненти зв'язку в 2016 році

Засоби телефонного зв'язку станом на 1 квітня 2016 року

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2016 році

Попит та пропозиція робочої сили у 2016 році

Зареєстроване безробіття у 2016 році

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2016 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за статтю у 2016 році

Підготовлено експрес-випуски:

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2015 році

Розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у березні 2016 року

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у січні–березні 2016 року

Прийняття в експлуатацію житла у січні−березні 2016 року

16.05.2016

Здійснено оперативну оцінку ВВП за I квартал 2016 року

Чисельність дітей, усиновлених протягом року (2000-2015)

Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2015)

Капітальні інвестиції  за джерелами фінансування (2010-2015)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2015)

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності (2010-2015)

Капітальні інвестиції за регіонами за 2010-2015 роки

Підготовлено експрес-випуски:

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг у І кварталі 2016 року

Зовнішня торгівля України послугами за І квартал 2016 року

Зовнішня торгівля України товарами у І кварталі 2016 року

Зовнішньоторговельний баланс України у І кварталі 2016 року

13.05.2016

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2016 році

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва за регіонами у січні-квітні 2016 року

Поголів’я худоби та птиці у 2015 році (остаточні дані)

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2015 році (остаточні дані)

Тваринництво (1990-2015)

Поголів’я худоби та птиці за регіонами на 1 січня 2016 року (остаточні дані)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у 2015 році (остаточні дані)

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарського виробництва у січні−квітні 2016 року

12.05.2016

Керівник Держстату Ірина Жук узяла участь у зустрічі Групи експертів зі статистики країн Східного партнерства

Структура оптового товарообороту (2005-2015)

Поголів’я худоби та птиці за регіонами на 1 травня 2016 року

Поголів’я худоби та птиці у 2016 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у січні-квітні 2016 року

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2016 році

Індекси споживчих цін за регіонами у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін за регіонами у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у квітні 2016 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у квітні 2016 року (до грудня попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2016 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2016 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2016 році (до IV кварталу попереднього року)

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 травня 2016 року

Кількість юридичних осіб, взятих на облік/знятих з обліку в ЄДРПОУ на 1 травня 2016 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 травня 2016 року

11.05.2016

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 10 травня 2016 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-березень 2016 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2016 році

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності за березень 2016 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами за січень-березень 2016 року

Очікування підприємств роздрібної торгівлі у ІІ кварталі 2016 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування підприємств сфери послуг у ІІ кварталі 2016 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування будівельних підприємств у ІІ кварталі 2016 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування промислових підприємств у ІІ кварталі 2016 року щодо перспектив розвитку їх ділової активност

Очікування сільськогосподарських підприємств у ІІ кварталі 2016 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

10.05.2016

Здійснення державних закупівель в Україні у січні-березені 2016 року

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

06.05.2016

Базовий індекс споживчих цін (до попереднього місяця та грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на  товари та послуги (до грудня 2010 року) (щомісячна інформація)

Соціально-економічний розвиток України за січень-березень 2016 року

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2016 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2016 році (до попереднього кварталу)

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін

04.05.2016

Туристичні потоки (2000-2015)

Колективні засоби розміщування (2011-2015)

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1990-2015)

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-березень 2016 року

Наукова та іноваційна діяльність (1990-2015)

Доходи населення за регіонами України (2002-2015)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2016 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2016 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2016 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2016 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2016 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2016 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2016 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2016 році, у % до попереднього місяця

Підготовлено експрес-випуски:

Обсяг реалізованої промислової продукції та індекс обороту (реалізації) у січні–березні 2016 року

Підсумки роботи автомобільного транспорту у 2015 році

 

 

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


<<попередній місяць

наступний місяць>>

 

Макроекономічні показники
 (без урахування тимчасово окупованої території
АР Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення АТО)

ВВП у I кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) становив 99,3%, а порівняно з I кварталом 2015 року – 100,1%

Індекс промислової продукції у квітні 2016 року порівняно з березнем 2016 року становив 96,6% (з урахуванням сезонного фактору – 100,0%) та квітнем 2015 року –103,5% (скоригований на ефект календарних днів – 103,7%).

У січні–квітні 2016 року порівняно з січнем–квітнем 2015 року цей показник склав 103,7%.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-квітні 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року становив 98,3%

Капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за січень-березень 2016 року освоєно 51591,7 млн.грн.

Прийнято в експлуатацію у січні-березні 2016 році 1839,0 тис.м2 загальної площі житла

Індекс будівельної продукції у січні-квітні 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року становив 108,5%

Підприємствами транспорту за січень-квітень 2016 року  перевезено 191,4 млн.т вантажів, що склало 104,6% від обсягу перевезень вантажів порівняно з відповідним періодом 2015 року

Послугами пасажирського транспорту у січні-квітні 2016 року скористалися 1,6 млрд. пасажирів, що становить 93,0% від обсягу перевезень порівняно з відповідним періодом 2015 року

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі України товарами у І кварталі 2016 року становив 7718,5 млн.дол. США, імпорту – 8679,8 млн.дол. США

Індекс цін виробників промислової продукції у квітні 2016 року порівняно з попереднім місяцем становив 103,6%, з початку року – 108,2%

Індекс споживчих цін у квітні 2016 року порівняно з попереднім місяцем становив 103,5%, з початку року – 105,1%

Номінальні доходи населення у 2015 році становили 1744,0 млрд. грн. Реальний наявний дохід населення, визначений з урахуванням цінового фактора,  порівняно з 2014 роком зменшився на 22,2%

Індекс реальної заробітної плати у квітні 2016 року відносно березня 2016 року становив 96,1%

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 травня 2016 року становила 1849,1 млн.грн.

Рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП) в середньому за 2015 рік становив 9,5% економічно активного населення відповідного віку

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до населення працездатного віку, на кінець квітня 2016р. становив 1,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкриті дані: тренінги для громадських організацій і журналістів, студентів журналістики