Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                         

Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ»

Респонденти Донецької та Луганської областей можуть подати звітність до будь-якого територіального органу державної статистики

До уваги користувачів»»»

 

Календар оприлюднення інформації
на 2016 рік»»»

Червень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

 

 

 1

 2

 3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 

30 

 

 

 

 

Календар оприлюднення інформації
на 2016 рік»»»

Липень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

 

 

 

 

1

2 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 

28

29

 30

31 

 

 

Новини

30.06.2016

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2016 роки)

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2016 році

Захворюваність населення (1990-2015)

Медичні кадри (1990-2015)

Заклади охорони здоров’я (1990-2015)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2016 році

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами за І квартал 2016 року

Підготовлено експрес-випуск:

Доходи та витрати населення в І кварталі 2016 року

29.06.2016

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2015)

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2015)

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2015 році

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря за регіонами у 2015 році

Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах (1990-2015)

Продаж основних продовольчих товарів у торговій мережі підприємств в Україні у 2016 році

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств в Україні за І квартал 2016 року

Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами у 2016 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2016 році

Зареєстроване безробіття населення за регіонами у 2016 році

Економічно активне населення за регіонами у 2016 році

Рівень економічної активності населення за регіонами у 2016 році

Основні показники ринку праці (квартальні дані) у 2016 році

Зайняте населення за регіонами у 2016 році

Рівень зайнятості населення за регіонами у 2016 році

Підготовлено експрес-випуски:

Заробітна плата в травні 2016 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня 2016 року

Житловий фонд на 1 січня 2016 року

24.06.2016

Населення (1990-2016)

Формування чистого прибутку (збитку) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січеньберезень 2016 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за січень-березень 2016 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-березень 2016 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2016 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами за січень-березень 2016 року

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-березень 2016 року

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі та середні підприємства за регіонами за січень-березень 2016 року

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності  з розподілом на великі та середні підприємства за січень-березень 2016 року

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом  на великі та середні підприємства за січень-березень 2016 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–березень 2016 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2016 року

Індекси будівельної продукції у січні-травні 2016 року

Індекси будівельної продукції у 2016 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2016 році

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-травні 2016 року

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2016 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-травні 2016 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2016 році

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (на початок 1991-2016)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2016 році

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-травень 2016 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-травень 2016 року

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2016 роках

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2016 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за регіонами за січень-травень 2016 року

Підготовлено експрес-випуск:

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у травні 2016 року

23.06.2016

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за травень 2016 року

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників на 1 червня 2016 року

Підготовлено експрес-випуски:

Зайнятість та безробіття населення в І кварталі 2016 року

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі в І кварталі 2016 року

22.06.2016

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2015 році

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2015 році

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі, середні, малі та микропідприємства за регіонами у 2015 році

Фінансові результати до оподаткування підприємств за регіонами у 2015 році

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності у 2015 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності у 2015 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності у 2015 році

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 21 червня 2016 року

Чистий прибуток (збиток) з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за регіонами у 2015 році

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності у 2015 році

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності у 2015 році

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності у 2015 році

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової діяльності у 2015 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Витрати на персонал на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2015 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2015 році

Кількість підприємств за їх розмірами за регіонами у 2015 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2015 році

Витрати на персонал на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2015 році

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за регіонами у 2015 році

Валовий внутрішній продукт України у фактичних цінах за 2016 рік

Валовий внутрішній продукт України у цінах попереднього року за 2016 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2016 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2016 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за I квартал 2016 року

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2016 рік

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства за цілями за 2016 рік

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за I квартал 2016 року

Зведені національні рахунки за І квартал 2016 року

Пасажирські перевезення у січні-травні 2016 року

Вантажні перевезення у січні-травні 2016 року

Підготовлено експрес-випуск:

Підсумки роботи промисловості у січні–травні 2016 року

21.06.2016

Обсяги обороту роздрібної торгівлі за січень-травень 2016 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за січень-травень 2016 року

Оптовий та роздрібний товарооборот за січень-травень 2016 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні-квітні 2016 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні-квітні 2016 року

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України у січні-квітні 2016 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у квітні 2016 року

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за січень-квітень 2016 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi на 2 зн. УКТЗЕД за січень-квітень 2016 року

Підготовлено експрес-випуски:

Виконання будівельних робіт у січні–травні 2016 року

Оборот роздрібної торгівлі у січні–травні 2016 року

Підсумки роботи транспорту у січні–травні 2016 року

Про надання населенню субсидій у травні 2016 року

Валовий внутрішній продукт у І кварталі 2016 року

17.06.2016

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 травня 2016 року та середня чисельність у січні–квітні 2016 року

Природний рух населення у січні–квітні 2016 року1

Міграційний рух населення у січні–квітні 2016 року

Підготовлено експрес-випуск:

Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 01 січня 2016 року

16.06.2016

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2016 році

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції у 2016 році

Попит та пропозиція робочої сили у 2016 році

Зареєстроване безробіття у 2016 році

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2016 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за статтю у 2016 році

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства за регіонами за січень-травень 2016 року

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2016 році

Культура (1990-2015)

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація у січні–квітні 2016 року

14.06.2016

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України товарами у січні–квітні 2016 року

13.06.2016

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва за регіонами у січні-травні 2016 року

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2016 році

Потужність  електростанцій та виробництво електроенергії

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 10 червня 2016 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 червня 2016 року

Кількість юридичних осіб, взятих на облік/знятих з обліку в ЄДРПОУ на 1 червня 2016 року

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 червня 2016 року

Індекси споживчих цін за регіонами у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін за регіонами у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у травні 2016 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у травні 2016 року (до грудня попереднього року)

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарського виробництва у січні−травні 2016 року

10.06.2016

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2016 році

Поголів’я худоби та птиці у 2016 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у січні-травні 2016 року

Поголів’я худоби та птиці за регіонами на 1 червня 2016 року

Дошкільні навчальні заклади (1990-2015)

09.06.2016

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Підготовлено експрес-випуск:

Результати діяльності громадських організацій у 2015 році

08.06.2016

Базовий індекс споживчих цін (до попереднього місяця та грудня попереднього року)

Індекси тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на  товари та послуги (до грудня 2010 року) (щомісячна інформація)

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін

07.06.2016

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2016 році

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-квітень 2016 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності за квітень 2016 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами за січень-квітень 2016 року

06.06.2016

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2016 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2016 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2016 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

03.06.2016

5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища

Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами послуг на 2 зн. КЗЕП) за 2015 рік (уточнені дані)

Правопорушення (1990-2015)

Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами економічної діяльності у 2016 році

Підготовлено експрес-випуск:

Дошкільні навчальні заклади у 2015 році

01.06.2016

1 червня Міжнародний день захисту дітей

Соціально-економічний розвиток України за січень-квітень 2016 року

Утворення та поводження з відходами (1994-2015)

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у 2015 році

Поводження з побутовими та подібними відходами в Україні (2011-2015)

Основні показники поводження з відходами І-ІV класів небезпеки у 2015 році

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-квітень 2016 року

Підготовлено експрес-випуск:

Обсяг реалізованої промислової продукції та індекс обороту (реалізації) у січні–квітні 2016 року

 

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


<<попередній місяць

наступний місяць>>

 

Макроекономічні показники
 (без урахування тимчасово окупованої території
АР Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення АТО)

Номінальний ВВП у I кварталі 2016 року становив 453,2 млрд.грн.

Реальний ВВП у I кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) склав 99,3%, а порівняно з I кварталом 2015 року – 100,1%.

Індекс промислової продукції у травні 2016 року порівняно з квітнем 2016 року становив 96,3% (з урахуванням сезонного фактору – 97,9%) та травнем 2015 року –100,2% (скоригований на ефект календарних днів – 100,1%).

У січні–травні 2016 року порівняно з січнем–травнем 2015 року цей показник склав 103,1%.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-травні 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року становив 98,7%

Капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за січень-березень 2016 року освоєно 51591,7 млн.грн.

Прийнято в експлуатацію у січні-березні 2016 році 1839,0 тис.м2 загальної площі житла

Індекс будівельної продукції у січні-травні 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року становив 109,3%

Підприємствами транспорту за січень-травень 2016 року  перевезено 241,2 млн.т вантажів, що склало 104,2% від обсягу перевезень вантажів порівняно з відповідним періодом 2015 року

Послугами пасажирського транспорту у січні-травні 2016 року скористалися 2,0 млрд. пасажирів, що становить 93,4% від обсягу перевезень порівняно з відповідним періодом 2015 року.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі України товарами у січні-квітні 2016 року становив 10813,1 млн.дол. США, імпорту – 11693,8 млн.дол. США

Індекс цін виробників промислової продукції у травні 2016 року порівняно з попереднім місяцем становив 105,3%, з початку року – 113,9%.

Індекс споживчих цін у травні 2016 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,1%, з початку року – 105,2%.

Номінальні доходи населення у  І кварталі 2016  року становили 403,2 млрд. грн. Реальний наявний дохід населення, визначений з урахуванням цінового фактора,  порівняно  з відповідним періодом 2015 року зменшився на 14,9%.

Індекс реальної заробітної плати у травні 2016 року відносно квітня 2016 року становив 101,6%

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 червня 2016 року становила 1866,5 млн.грн.

Рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП) в середньому за   І квартал 2016 року становив 10,3% економічно активного населення відповідного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до населення працездатного віку, на кінець травня 2016р. становив 1,6%

 

 

 

 

 

 

 

Відкриті дані: тренінги для громадських організацій і журналістів, студентів журналістики