Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                         

Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ

Респонденти Донецької та Луганської областей можуть подати звітність до будь-якого територіального органу державної статистики

Сервіс для визначення кодів  видів економічної діяльності
за КВЕД-2010

До уваги користувачів

Новини

 

Березень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

Квітень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Інфографіка

 

 

 

31.03.2017

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами за ІV квартал 2016 року

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 30 березня 2017 року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2017 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2017 році, у % до попереднього місяця

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2017 році

Основні показники ринку праці (2000-2016)

Основні показники ринку праці (щоквартально, кумулятивно з початку року) у 2016 році

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2016 році

Рівень економічної активності населення за статтю, віковими групами та місцем проживання  у 2016 році

Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2016 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2016 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи у 2000-2016 роках

Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2000-2016 роках

Склад економічно неактивного населення у 2000-2016 роках

Економічно активне населення за регіонами у 2016 році

Рівень економічної активності населення за регіонами у 2016 році

Зайняте населення за регіонами у 2016 році

Рівень зайнятості населення за регіонами у 2016 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами у 2016 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2016 році

Зареєстроване безробіття населення за регіонами у 2016 році

Професійно-технічні навчальні заклади (1990-2016)

Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2016 році

Рослинництво (1990-2016)

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-лютий 2017 року

Виробництво основних сільськогосподарських культур за регіонами станом за 2016 рік

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-лютий 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Доходи та витрати населення у 2016 році

Валовий регіональний продукт у 2015 році

30.03.2017

Здійснено перегляд статистичних даних щодо прямих інвестицій за 2010-2016 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (1994-2016)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці України за 2010-2016 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн ЄС за 2010-2016 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн світу за 2010-2016 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України за 2010-2016 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за видами економічної діяльності за 2010-2016 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України за видами економічної діяльності за 2010-2016 роки

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2017 році

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2017 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2017 роки)

Підготовлено експрес-випуск:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у лютому 2017 року

28.03.2017

Індекси будівельної продукції у січні-лютому 2017 року

Індекси будівельної продукції у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2017 році

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-лютому 2017 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-лютому 2017 року

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2017 році

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2017 роках

Промислове виробництво (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань (2006-2017) за січень-лютий 2017 року

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-лютий 2017 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-лютий 2017 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за регіонами за січень-лютий 2017 року

Виробництво основних видів промислової продукції у 2017 році

Підготовлено експрес-випуски:

Заробітна плата у лютому 2017 року

Викиди  забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році

27.03.2017

Зведені національні рахунки за 2012-2015рр.

Рахунки інституційних секторів економіки України за 2015 році

Підготовлено експрес-випуск:

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2017 року

24.03.2017

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у січні-лютому 2017 року

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у січні-лютому 2017 року

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у лютому 2017 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу через АЗС на кінець лютого 2016 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у лютому 2017 року

Використання палива за лютий 2017 року

Залишки палива у споживачів та постачальників на 1 березня 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Зайнятість та безробіття населення в ІV кварталі 2016 року

23.03.2017

Колективні трудові спори за 2016 рік

Страйки та їх наслідки, за окремими видами економічної діяльності за 2016 рік

Підготовлено експрес-випуски:

Виконання будівельних робіт у січні–лютому 2017 року

Промислове виробництво у січні-лютому 2017 року

22.03.2017

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за січень 2017 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi на 2 зн. УКТЗЕД за січень 2017 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за січень 2017 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України за січень 2017 року

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за січень 2017 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами за січень 2017 року

Валовий внутрішній продукт України у фактичних цінах за 2016 рік

Валовий внутрішній продукт України у цінах попереднього року за 2016 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2016 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2016 рік

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2016 рік

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства за цілями за 2016 рік

21.03.2017

Публічний звіт Голови Держстату І. Вернера (підсумки діяльності Державної служби статистики України за 2016 рік)

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 20 березня 2017 року

Чисельність населення на 1 лютого 2017 року та середня чисельність за січень 2017 року

Природний рух населення у січні 2017 року

Міграційний рух населення у січні 2017 року

Обсяги обороту роздрібної торгівлі у січні-лютому 2017 року

Оптовий та роздрібний товарооборот у січні-лютому 2017 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у січні-лютому 2017 року

Вантажні перевезення за січень-лютий 2017 року

Пасажирські перевезення за січень-лютий 2017 року

Відправлення вантажів залізничним транспортом за січень-лютий 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Валовий внутрішній продукт у І–ІV кварталах 2016 року й у 2016 році

20.03.2017

Підготовлено експрес-випуск:

Оборот роздрібної торгівлі у січні–лютому 2017 року

Про надання населенню субсидій у лютому 2017 року

Підсумки роботи транспорту в січні–лютому 2017 року

17.03.2017

Вищі навчальні заклади (1990-2017)

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за 2015 рiк

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за IV квартал 2015 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за III квартал 2015 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за II квартал 2015 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за I квартал 2015 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за 2015 рiк

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за IV квартал 2015 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за III квартал 2015 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за II квартал 2015 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за I квартал 2015 року

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства за цілями за 2015 рік

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2015 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2015 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2015 рік

Валовий внутрішній продукт України у цінах попереднього року за 2015 рік

Валовий внутрішній продукт України у фактичних цінах за 2015 рік

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2017 році

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-лютому 2017 року

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-лютому 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України товарами у січні 2017 року

Демографічна ситуація у січні 2017 року

16.03.2017

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2017 році

Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році

Зареєстроване безробіття у 2017 році

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2017 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за статтю у 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−лютому 2017 року

14.03.2017

Кількість сільськогосподарських тварин за регіонами на 1 березня 2017 року

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у лютому 2017 року

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2017 році

Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році

Індекси споживчих цін за регіонами у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін за регіонами у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у лютому 2017 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у лютому 2017 року (до грудня попереднього року)

13.03.2017

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 березня 2017 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 березня 2017 року

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 10 березня 2017 року

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2016 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2016 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2016 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2016 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2003-2016 роках (IV квартал до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2004-2016 роках (до попереднього року)

10.03.2017

Перший заступник Голови Держстату Андрій Іщенко взяв участь у черговій сесії Статистичної комісії ООН

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року) (щомісячна інформація)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до попереднього місяця)

09.03.2017

До дня народження Великого Кобзаря

Базовий індекс споживчих цін (до попереднього місяця та грудня попереднього року)

Населення (1990-2017)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2016 році (уточнені дані)

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2016 році (уточнені дані)

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у 2016 році (уточнені дані)

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами у 2016 році (уточнені дані)

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін

08.03.2017

Вітання Голови Держстату І. Вернера з 8 Березня

07.03.2017

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

06.03.2017

Звіт про результати діяльності Держстату України за 2016 рік

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у січні 2017 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у січні 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами у січні 2017 року

Експорт-імпорт регіонів України у торгівлі товарами з країнами СНД та ЄС у 2016 році

Соціально-економічний розвиток України за січень 2017 року

03.03.2017

Індекси цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1996-2016)

Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами продукції сільського господарства (1996-2016)

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції у 2016 році

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2016 році

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства за регіонами у 2016 році

Кількість адміністративно-територіальних одиниць на 1 січня 2017 року

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати (1995-2016 роки)

Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами економічної діяльності у 2016 році

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2016 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності промисловості у 2010-2016 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за регіонами у 1995-2016 роках

Підготовлено експрес-випуски:

Робота аспірантури та докторантури у 2016 році

Оборот у промисловості в січні 2017 року

02.03.2017

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень 2017 року

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2017 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2017 роки)

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2017 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2017 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2017 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2017 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2017 році

01.03.2017

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (1994-2016)

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці України у 2016 році

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн ЄС у 2016 році

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн світу у 2016 році

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України у 2016 році

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 28 лютого 2017 року

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за 2016 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного періоду попереднього року) за 2016 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2016 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) за 2016 рік

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2016 рік

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2016 рік

Капітальні інвестиції за регіонами за 2016 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року) за 2016 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами за 2016 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Капітальні інвестиції за видами активів за січень-грудень 2016 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–грудень 2016 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень-грудень 2016 року

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у січні 2017 року

 

 

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


<<попередній місяць

наступний місяць>>

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкриті дані: тренінги для громадських організацій і журналістів, студентів журналістики