Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                         

Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ

Респонденти Донецької та Луганської областей можуть подати звітність до будь-якого територіального органу державної статистики

Сервіс для визначення кодів  видів економічної діяльності
за КВЕД-2010

До уваги користувачів

Новини

 

Травень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

Червень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

Інфографіка

 

 

 

31.05.2017

Географічна структура експорту-імпорту послуг (1996-2016)

Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996-2016)

Динаміка структури експорту-імпорту послуг (2008-2016)

Динаміка експорту-імпорту послуг за країнами світу (2008-2016)

Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами послуг на 2 зн. КЗЕП) за 2016 рік (уточнені дані)

Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС за 2016 рік

Структура експорту-імпорту за видами послуг за 2016 рік

Експорт-імпорт послуг за країнами світу за 2016 рік

Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС за 2016 рік

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi на 2 зн. УКТЗЕД за січень-грудень 2016 року (уточнені дані)

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за 2016 рік (уточнені дані)

Динаміка структури експорту-імпорту товарів за 2016 рік

Щомісячні обсяги експорту-імпорту товарів за країнами світу за 2016 рік

Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2016 році (уточнені дані)

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України у 2016 році (уточнені дані)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2016 році (уточнені дані)

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-квітень 2017 року

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 30 травня 2017 року

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2017 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2017 роки)

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2017 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2017 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2017 році, у % до попереднього місяця

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2017 році

Частка продажу споживчих товарів, які вироблені на території України, через торгову мережу підприємств (2005-2016)

Продаж основних продовольчих товарів у торговій мережі підприємств в Україні у 2016 році

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-квітень 2017 року

Експериментальний баланс фінансових активів і пасивів за 2015 рік

Експериментальний баланс нефінансових активів за 2015 рік

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств в Україні (2005-2016)

Індекси фізичного обсягу товарної структури роздрібного товарообороту підприємств в Україні (2005-2016)

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2016 році

Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2016)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва за регіонами у 2016 році

Підготовлено експрес-випуск:

Утворення та поводження з відходами у 2016 році

30.05.2017

Капітальні інвестиції за видами активів за січень-березень 2017 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2017 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2017 рік

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2017 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного періоду попереднього року) за 2017 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за 2017 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) за 2017 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2017 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Капітальні інвестиції за регіонами за 2017 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року) за 2017 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами за 2017 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Підготовлено експрес-випуск:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг за квітень 2017 року

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності  за січень-березень 2017 року

29.05.2017

Індекси будівельної продукції у січні-квітні 2017 року

Індекси будівельної продукції у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2017 році

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-квітні 2017 року

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-квітні 2017 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Заробітна плата у квітні 2017 року

26.05.2017

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-квітень 2017 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-квітень 2017 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за регіонами за січень-квітень 2017 року

Промислове виробництво (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2017 роках

Виробництво основних видів промислової продукції у 2017 році

Підготовлено експрес-випуски:

Заборгованість із виплати заробітної плати за квітень 2017 року

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств за січень-березень 2017 року

25.05.2017

Використання палива за квітень 2017 року

Запаси палива на 1 травня 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Діяльність підприємств сфери послуг за січень-березень 2017 року

Капітальні інвестиції за січень-березень 2017 року

24.05.2017

Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами послуг на 2 зн. КЗЕП) за І квартал 2017 року

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у квітні 2017 року

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у січні-квітні 2017 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у квітні 2017 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у січні-квітні 2017 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу через АЗС на кінець квітня 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Виконання будівельних робіт у січні–квітні 2017 року

23.05.2017

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у січні-березні 2017 року

Прийняття в експлуатацію житла за січеньберезень 2017 року

Основні показники роздрібної торгівлі (1990-2016)

Вантажні перевезення у січні-квітні 2017 року

Пасажирські перевезення у січні-квітні 2017 року

Відправлення вантажів залізничним транспортом у січні-квітні 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Промислове виробництво у січні–квітні 2017 року

22.05.2017

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 19 травня 2017 року

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат у 2016 році

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за напрямами природоохоронних заходів за 2006-2016 рр.

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за напрямами природоохоронних заходів за 2000-2016рр.

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів у 2016 році

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища по регіонах за 2006-2016рр.

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища по регіонах за 2000-2016рр.

Оптовий та роздрібний товарооборот у січні-квітні 2017 року

Обсяги обороту роздрібної торгівлі у січні-квітні 2017 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у січні-квітні 2017 року

Товарна структура оптового товарообороту за 2016 рік

Чисельність населення на 1 квітня 2017 року та середня чисельність за січень-березень 2017 року

Природний рух населення у січні-березні 2017 року

Міграційний рух населення у січні-березні 2017 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами І кварталі року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України у І кварталі 2017 року

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України у I кварталі 2017 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у березні 2017 року

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за І квартал 2017 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi на 2 зн. УКТЗЕД за І квартал 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Прийняття в експлуатацію житла у січні–березні 2017 року

Підсумки роботи транспорту в січні–квітні 2017 року

Про надання населенню субсидій у квітні 2017 року

19.05.2017

Обсяги експорту–імпорту послуг за регіонами за І квартал 2017 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами за I квартал 2017 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами за І квартал 2017 року

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2016 році (остаточні дані)

Поголів’я худоби та птиці у 2016 році (остаточні дані)

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції у 2017 році

Тваринництво (1990-2016)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у 2016 році (остаточні дані)

Поголів’я худоби та птиці за регіонами на 1 січня 2017 року (остаточні дані)

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-квітні 2017 року

Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості в 2017 році

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами у 2017 році

Потреба роботодавців у працівниках за видами економічної діяльності у 2017 році

Потреба роботодавців у працівниках за професійними групами у 2017 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності у 2017 році

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) за професійними групами у 2017 році

Потреба роботодавців у працівниках за регіонами у 2017 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за регіонами в 2017 році

Підготовлено експрес-випуски:

Травматизм на виробництві за 2016 рік

Оборот роздрібної торгівлі за січень-квітень 2017 року

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за 2016 рік

18.05.2017

День вишиванки

Засоби телефонного зв'язку станом на 1 квітня 2017 року

Доходи від надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг за І квартал 2017 року

Абоненти зв'язку в 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація за січень-березень 2017 року

17.05.2017

Школи естетичного виховання (1990-2017)

Індекси сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-квітні 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Розподіл працівників за розмірами заробітної плати за березень 2017 року

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг за січень-березень 2017 року

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах за 2016 рік

16.05.2017

Чисельність дітей, усиновлених протягом року (2000-2016)

Перевезення вантажів автомобільним транспортом за номенклатурою вантажів у I кварталі 2017 року

Перевезення вантажів морським транспортом за видами вантажів у I кварталі 2017 року

Перевезення вантажів річковим транспортом за видами вантажів у 1 кварталі 2017 року

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2017 році

Капітальні інвестиції за регіонами за 2010-2016 роки

Дошкільні навчальні заклади (1990-2016)

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності (2010-2016)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2016)

Капітальні інвестиції  за джерелами фінансування (2010-2016)

Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2016)

Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році

Зареєстроване безробіття у 2017 році

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2017 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за статтю у 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−квітні 2017 року

15.05.2017

Здійснено оперативну оцінку ВВП за I квартал 2017 року

Індекси споживчих цін за регіонами у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін за регіонами у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у квітні 2017 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у квітні 2017 року (до грудня попереднього року)

Підготовлено експрес-випуски:

Зовнішня торгівля України послугами у I кварталі 2017 році

Зовнішня торгівля України товарами у І кварталі 2017 року

Зовнішньоторговельний баланс України у І кварталі 2017 року

12.05.2017

Структура оптового товарообороту (2005-2016)

Транспорт (1980-2016)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2017 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2017 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2017 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2017 році

Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у січні-квітні 2017 року

Кількість сільськогосподарських тварин за регіонами на 1 травня 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Здійснення наукових досліджень і розробок у 2016 році

11.05.2017

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 травня 2017 року

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 травня 2017 року

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 10 травня 2017 року

Очікування будівельних підприємств у IІ кварталі 2017 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування підприємств сфери послуг у ІI кварталі 2017 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування промислових підприємств у IІ кварталі 2017 року щодо перспектив розвитку їх ділової активност

Очікування сільськогосподарських підприємств у ІI кварталі 2017 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування підприємств роздрібної торгівлі у ІI кварталі 2017 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року) (щомісячна інформація)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

10.05.2017

Базовий індекс споживчих цін (до попереднього місяця та грудня попереднього року)

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін за квітень 2017 року

05.05.2017

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-березень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності за січень-березень 2017 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-березень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами за січень-березень 2017 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до попереднього кварталу)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1990-2016)

Колективні засоби розміщування (2011-2016)

Туристичні потоки (2000-2016)

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2016)

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2016)

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2016 році

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря за регіонами

Соціально-економічний розвиток України за січень-березень 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Дошкільні навчальні заклади у 2016 році

Підсумки роботи автомобільного транспорту у 2016 році

04.05.2017

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2017 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2017 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2017 році, у % до попереднього місяця

Підготовлено експрес-випуск:

Оборот у промисловості в січні–березні 2017 року

03.05.2017

Доходи населення за регіонами України (2002-2016)

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2017 роки)

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2017 році

 

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


<<попередній місяць

наступний місяць>>

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкриті дані: тренінги для громадських організацій і журналістів, студентів журналістики