Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                         

Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ

Респонденти Донецької та Луганської областей можуть подати звітність до будь-якого територіального органу державної статистики

Сервіс для визначення кодів  видів економічної діяльності
за КВЕД-2010

До уваги користувачів

Новини

 

Липень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

  

  

  

  

  

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

  

  

  

  

 

Інфографіка

 

 

 

30.06.2017

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-травень 2017 року

Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах (1990-2016)

Заборгованість з виплати заробітної плати за регіонами

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2017 роки)

Основні показники ринку праці (щоквартально, кумулятивно з початку року) у 2017 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2017 році

Рівень економічної активності населення за регіонами у 2017 році

Зареєстроване безробіття населення за регіонами у 2017 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами у 2017 році

Зайняте населення за регіонами у 2017 році

Економічно активне населення за регіонами у 2017 році

Рівень зайнятості населення за регіонами у 2017 році

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами за І квартал 2017 року

Медичні кадри (1990-2016)

Захворюваність населення (1990-2016)

Заклади охорони здоров’я (1990-2016)

Держстат оприлюднив інформацію щодо основних показників статистики демографії підприємств у 2014 році та уточнених показників для 2013 року

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-травень 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у травні 2017 року

Доходи та витрати населення в І кварталі 2017 року

29.06.2017

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств в Україні за І квартал 2017 року

Продаж основних продовольчих товарів у торговій мережі підприємств в Україні у 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Заробітна плата у травні 2017 року

27.06.2017

Вітання Голови Держстату І. Вернера з нагоди Дня Конституції України

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-травень 2017 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017 році (за періоди з початку року)

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-травень 2017 року

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2017 роках

Індекси промислової продукції за регіонами за січень-травень 2017 року

Промислове виробництво (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Виробництво основних видів промислової продукції у 2017 році

Підготовлено експрес-випуски:

Житловий фонд на 1 січня 2017 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня 2017 року

26.06.2017

19–22 червня 2017 року відбулася 65-а пленарна сесія Конференції європейських статистиків

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у травні 2017 року

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у січні-травні 2017 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у травні 2017 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у січні-травні 2017 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу через АЗС на кінець травня 2017 року

Використання палива за травень 2017 року

Запаси палива на 1 червня 2017 року

Індекси будівельної продукції у січні-травні 2017 року

Індекси будівельної продукції у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2017 році

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-травні 2017 року

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-травні 2017 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2017 році

23.06.2017

Вітання в.о. Голови Держстату А.Іщенка з нагоди Дня державної служби

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (на початок 1991-2017)

Населення (1990-2017)

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-березень 2017 року

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом  на великі та середні підприємства за січень-березень 2017 року

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі та середні підприємства за січень-березень 2017 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2017 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-березень 2017 року

Формування чистого прибутку (збитку) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січеньберезень 2017 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2017 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–березень 2017 року

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 березня 2017 року

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі та середні підприємства за регіонами за січень-березень 2017 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами за січень-березень 2017 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за січень-березень 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Зайнятість та безробіття населення в І кварталі 2017 року

22.06.2017

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2016 роках

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2016 році

Кількість підприємств за їх розмірами за регіонами у 2016 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2016 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2016 році

Витрати на персонал на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2016 році

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за регіонами у 2016 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Товарна структура оптового товарообороту у І кварталі 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Промислове виробництво у січні–травні 2017 року

21.06.2017

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 20 червня 2017 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у січні-травні 2017 року

Оптовий та роздрібний товарооборот у січні-травні 2017 року

Обсяги обороту роздрібної торгівлі у січні-травні 2017 року

Вантажні перевезення у січні-травні 2017 року

Пасажирські перевезення у січні-травні 2017 року

Відправлення вантажів залізничним транспортом у січні-травні 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Розподіл постійного населення за статтю та віком на 1 січня 2017 року

Виконання будівельних робіт у січні–травні 2017 року

20.06.2017

Валовий внутрішній продукт України у фактичних цінах за 2017 рік

Валовий внутрішній продукт України у цінах попереднього року за 2017 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2017 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2017 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за I квартал 2017 року

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2017 рік

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства за цілями за 2017 рік

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за I квартал 2017 року

Зведені національні рахунки за І квартал 2017 року

Чисельність населення на 1 травня 2017 року та середня чисельність за січень-квітень 2017 року

Природний рух населення у січні-квітні 2017 року

Міграційний рух населення у січні-квітні 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Підсумки роботи транспорту в січні–травні 2017 року

Оборот роздрібної торгівлі у січні–травні 2017 року

Про надання населенню субсидій у травні 2017 року

19.06.2017

Товарна структура зовнішньої торгівлі України у січні-квітні 2017 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-квітні 2017 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у квітні 2017 року

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України у січні-квітні 2017 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi на 2 зн. УКТЗЕД за січень-квітень 2017 року

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за січень-квітень 2017 року

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності у 2016 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності у 2016 році

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності у 2016 році

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності у 2016 році

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності у 2016 році

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності у 2016 році

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності у 2016 році

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі та середні підприємства за регіонами у 2016 році

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами у 2016 році

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами у 2016 році

Підготовлено експрес-випуск:

Валовий внутрішній продукт у І кварталі 2017 року

16.06.2017

Культура (1990-2016)

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2017 році

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-травні 2017 року

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-травні 2017 року

Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році

Зареєстроване безробіття у 2017 році

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2017 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за статтю у 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація у січні–квітні 2017 року

15.06.2017

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−травні 2017 року

14.06.2017

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у травні 2017 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у травні 2017 року (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін за регіонами у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін за регіонами у 2017 році (до попереднього місяця)

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України товарами у січні–квітні 2017 року

13.06.2017

Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2017 році

Кількість сільськогосподарських тварин за регіонами на 1 червня 2017 року

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у січні-травні 2017 року

12.06.2017

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 червня 2017 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 червня 2017 року

Оптовий та роздрібний товарооборот у 2016 році (уточнені дані)

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 09 червня 2017 року

09.06.2017

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року) (щомісячна інформація)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Підготовлено експрес-випуск:

Результати діяльності громадських організацій у 2016 році

08.06.2017

Базовий індекс споживчих цін (до попереднього місяця та грудня попереднього року)

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін

06.06.2017

Він загинув за Україну: пам'яті Белоцького Т.М.>>

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-квітень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності за січень-квітень 2017 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-квітень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами за січень-квітень 2017 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Соціально-економічний розвиток України за січень-квітень 2017 року

Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами економічної діяльності у 2017 році

02.06.2017

Утворення та поводження з відходами по регіонах у 2016 році

Правопорушення (1990-2016)

Кількість працівників наукових організацій за категоріями персоналу (2010-2016)

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010-2016)

Підготовлено експрес-випуск:

Оборот у промисловості в січні–квітні 2017 року

01.06.2017

Поводження з побутовими та подібними відходами в Україні (2011-2016)

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у 2016 році

Утворення відходів за видами економічної діяльності за (2005-2016)

Утворення та поводження з відходами (1994-2016)

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України на 1 квітня 2017 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн світу на 1 квітня 2017 року

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці України на 1 квітня 2017 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн ЄС на 1 квітня 2017 року

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


<<попередній місяць

наступний місяць>>

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкриті дані: тренінги для громадських організацій і журналістів, студентів журналістики