Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                         

Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ

Респонденти Донецької та Луганської областей можуть подати звітність до будь-якого територіального органу державної статистики

Сервіс для визначення кодів  видів економічної діяльності
за КВЕД-2010

До уваги користувачів

 

Вересень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

Жовтень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 Статистика регіонів

 

Інфографіка

 

 

 

 

Новини

29.09.2017

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-серпень 2017 року

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2017 роки)

Виробництво основних видів промислової продукції за 2011–2016 роки

Виробництво промислової продукції за видами за 2016 рік

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами за IІ квартал 2017 року

Основні показники ринку праці (щоквартально, кумулятивно з початку року) у 2017 році

Рівень зайнятості населення за регіонами у 2017 році

Рівень економічної активності населення за регіонами у 2017 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2017 році

Зареєстроване безробіття населення за регіонами у 2017 році

Зайняте населення за регіонами у 2017 році

Економічно активне населення за регіонами у 2017 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами у 2017 році

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-серпень 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг за серпень 2017 року

Доходи та витрати населення (попередні дані) за II квартал 2017 року

28.09.2017

Підготовлено експрес-випуск:

Заробітна плата за серпень 2017 року

27.09.2017

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах у січні-серпні 2017 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-серпні 2017 року

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2017 році

Індекси будівельної продукції у січні-серпні 2017 року

Індекси будівельної продукції у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Заборгованість із виплати заробітної плати за серпень 2017 року

26.09.2017

Виробництво основних видів промислової продукції у 2017 році

Індекси промислової продукції за регіонами за січень-серпень 2017 року

Промислове виробництво (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекси промислової продукції в Україні у 2010-2017 роках

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-серпень 2017 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-серпень 2017 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017 році (за періоди з початку року)

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств в Україні за І півріччі 2017 року

Продаж основних продовольчих товарів у торговій мережі підприємств в Україні у 2017 році

25.09.2017

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-червень 2017 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами за січень-червень 2017 року

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом  на великі та середні підприємства за січень-червень 2017 року

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі та середні підприємства за січень-червень 2017 року

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі та середні підприємства за регіонами за січень-червень 2017 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2017 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-червень 2017 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за січень-червень 2017 року

Формування чистого прибутку (збитку) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січеньчервень 2017 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2017 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–червень 2017 року

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 30 червня 2017 року

Використання палива за серпень 2017 року

Запаси палива на 1 вересня 2017 року

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у серпня 2017 року

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у січні-серпні 2017 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у серпні 2017 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у січні-серпні 2017 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу через АЗС на кінець серпня 2017 року

22.09.2017

Товарна структура оптового товарообороту у І півріччі 2017 року

Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2017 році

Виробництво основних сільськогосподарських культур за регіонами станом на 1 липня 2017 року

Виробництво основних сільськогосподарських культур за регіонами станом на 1 серпня 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Виконання будівельних робіт у січні–серпні 2017 року

Зайнятість та безробіття населення в ІІ кварталі 2017 року

21.09.2017

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 20 вересня 2017 року

Природний рух населення у січні-липні 2017 року

Міграційний рух населення у січні-липні 2017 року

Чисельність населення на 1 серпня 2017 року та середня чисельність за січень-липень 2017 року

Вантажні перевезення у січні-серпні 2017 року

Пасажирські перевезення у січні-серпні 2017 року

Відправлення вантажів залізничним транспортом у січні-серпні 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Промислове виробництво за січень-серпень 2017 року

20.09.2017

Оптовий та роздрібний товарооборот у січні-серпні 2017 року

Обсяги обороту роздрібної торгівлі у січні-серпні 2017 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у січні-серпні 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Підсумки роботи транспорту в січні–серпні 2017 року

Про надання населенню субсидій у серпні 2017 року

19.09.2017

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-липні 2017 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України у січні-липні 2017 року

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України у січні-липні 2017 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у липні 2017 року

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за січень-липень 2017 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi на 2 зн. УКТЗЕД за січень-липень 2017 року

Валовий внутрішній продукт України у фактичних цінах за 2017 рік

Валовий внутрішній продукт України у цінах попереднього року за 2017 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2017 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2017 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за II квартал 2017 року

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2017 рік

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства за цілями за 2017 рік

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за II квартал 2017 року

Зведені національні рахунки за ІI квартал 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Оборот роздрібної торгівлі у січні–серпні 2017 року

18.09.2017

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за статтю у 2017 році

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2017 році

Зареєстроване безробіття у 2017 році

Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році

Індекси сільськогосподарської продукції у 2017 році

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-серпні 2017 року

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-серпні 2017 року

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація у січні–липні 2017 року

Валовий внутрішній продукт у ІІ кварталі 2017 року

15.09.2017

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарської продукції за січень-серпень 2017 року

14.09.2017

Економічні рахунки сільського господарства (рахунок виробництва та рахунок утворення доходу)(2011-2016)

Індекси споживчих цін за регіонами (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін за регіонами (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами (до грудня попереднього року)

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля товарами за січень-липень 2017 року

12.09.2017

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 11 вересня 2017 року

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у січні-серпні 2017 року

Кількість сільськогосподарських тварин за регіонами на 1 вересня 2017 року

Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2017 році

11.09.2017

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 вересня 2017 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 вересня 2017 року

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

08.09.2017

Базовий індекс споживчих цін

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін за серпень 2017 року

05.09.2017

Соціально-економічний розвиток України за січень-липень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-липень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами за січень-липень 2017 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності за січень-липень 2017 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-липень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році

04.09.2017

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами економічної діяльності у 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Оборот у промисловості в січні–липні 2017 року

01.09.2017

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн світу на 1 липня 2017 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України на 1 липня 2017 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн ЄС на 1 липня 2017 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці України на 1 липня 2017 року

 

 

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО)