Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                         

Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ

Респонденти Донецької та Луганської областей можуть подати звітність до будь-якого територіального органу державної статистики

Сервіс для визначення кодів  видів економічної діяльності
за КВЕД-2010

До уваги користувачів

 

 

Жовтень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

Листопад

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 Статистика регіонів

 

Інфографіка

 

Калькулятор інфляції

 

 

Новини

31.10.2017

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-вересень 2017 року

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 30 жовтня 2017 року

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2017 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2017 роки)

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2017 році

Реалізація промислової продукції за видами за переліком PRODCOM за 2016 рік

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-вересень 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг за вересень 2017 року

27.10.2017

Індекси будівельної продукції у січні-вересні 2017 року

Індекси будівельної продукції у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2017 році

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах у січні-вересні 2017 року

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-вересні 2017 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2017 році

Підготовлено експрес-випуски:

Заробітна плата за вересень 2017 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за вересень 2017 року

26.10.2017

Виробництво основних видів промислової продукції у 2017 році

Індекси промислової продукції за регіонами за січень-вересень 2017 року

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-вересень 2017 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-вересень 2017 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції в Україні у 2010-2017 роках

Промислове виробництво (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

25.10.2017

Використання палива за вересень 2017 року

Запаси палива на 1 жовтня 2017 року

24.10.2017

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у вересні 2017 року

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у січні-вересні 2017 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у вересні 2017 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у січні-вересні 2017 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу через АЗС на кінець вересня 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Виконання будівельних робіт  за січень-вересень 2017 року

23.10.2017

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 20 жовтня 2017 року

Вантажні перевезення у січні-вересні 2017 року

Пасажирські перевезення у січні-вересні 2017 року

Відправлення вантажів залізничним транспортом у січні-вересні 2017 року

Чисельність населення на 1 вересня 2017 року та середня чисельність за січень-серпень 2017 року

Природний рух населення у січні-серпні 2017 року

Міграційний рух населення у січні-серпні 2017 року

Добування водних біоресурсів за регіонами за січень-вересень 2017 року

Добування водних біоресурсів у 2017 році

Підготовлено експрес-випуски:

Промислове виробництво за січень-вересень 2017 року

Мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку влітку за 2017 рік

20.10.2017

Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами

Обсяги обороту роздрібної торгівлі у січні-вересні 2017 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у січні-вересні 2017 року

Оптовий та роздрібний товарооборот у січні-вересні 2017 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2017 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України у січні-серпні 2017 року

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України у січні-серпні 2017 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у серпні 2017 року

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за січень-серпень 2017 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi на 2 зн. УКТЗЕД за січень-серпень 2017 року

Індекси цін на житло у 2017 році (до попереднього кварталу)

Індекси цін на житло у 2017 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси цін на житло у 2017 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси цін на житло у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Підготовлено експрес-випуски:

Добування водних біоресурсів за січень-вересень 2017 року

Підсумки роботи транспорту за січень-вересень 2017 року

Про надання населенню субсидій за вересень 2017 року

19.10.2017

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності у 2016 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності у 2016 році

Фінансові результати до оподаткування підприємств за регіонами у 2016 році

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності у 2016 році

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі, середні, малі та микропідприємства за регіонами у 2016 році

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2016 року

Поточні зобов’язання і забезпечення підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2016 року

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності у 2016 році

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової діяльності у 2016 році

Чистий прибуток (збиток) підприємств за регіонами у 2016 році

Власний капітал підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2016 року

Необоротні активи підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2016 року

Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2016 року

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності у 2016 році

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності у 2016 році

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2016 роках

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Кількість підприємств за їх розмірами за регіонами у 2016 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2016 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2016 році

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за регіонами у 2016 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2016 році

Витрати на персонал на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2016 році

Кількість суб’єктів господарювання за регіонами у 2016 році

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за регіонами у 2016 році

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за регіонами у 2016 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за регіонами у 2016 році

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2016 році

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2016 році

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2016 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2016 році

Індекси сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-вересні 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Оборот роздрібної торгівлі за січень-вересень 2017 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за вересень 2017 року

18.10.2017

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2017 році

Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2017 році

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції у 2017 році

Виробництво основних сільськогосподарських культур за регіонами станом на 1 жовтня 2017 року

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-вересні 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Демографічна ситуація за січень-серпень 2017 року

Індекс сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2017 року

17.10.2017

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2017 році

Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за статтю у 2017 році

Зареєстроване безробіття у 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля товарами за січень-серпень 2017 року

13.10.2017

Індекси споживчих цін за регіонами у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін за регіонами у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у вересні 2017 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у вересні 2017 року (до грудня попереднього року)

11.10.2017

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2017 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2017 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2017 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2017 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2017 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2017 році (до ІV кварталу попереднього року)

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 10 жовтня 2017 року

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до попереднього кварталу)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного кварталу попереднього року)

10.10.2017

Вартість основних засобів у 2000-2016 роках

Наявність і стан основних засобів за видами економічної діяльності за 2016 рік

Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності у 2000-2016 роках

Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2017 році

Кількість сільськогосподарських тварин за регіонами на 1 жовтня 2017 року

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у січні-вересні 2017 року

09.10.2017

Базовий індекс споживчих цін

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін за вересень 2017 року

06.10.2017

Підготовлено експрес-випуск:

Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014–2016 років

05.10.2017

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-серпень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності за січень-серпень 2017 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-серпень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами за січень-серпень 2017 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до грудня попереднього року)

04.10.2017

Підготовлено експрес-випуск:

Оборот у промисловості за січень-серпень 2017 року

03.10.2017

Доходи та витрати населення за ІI квартал 2017 року

Наявний дохід населення за ІI квартал 2017 року

02.10.2017

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2017 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2017 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2017 році, у % до попереднього місяця

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 29 вересня 2017 року

 

 

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО)