Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                         

Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ

Респонденти Донецької та Луганської областей можуть подати звітність до будь-якого територіального органу державної статистики

Сервіс для визначення кодів  видів економічної діяльності
за КВЕД-2010

До уваги користувачів

  

Листопад

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

Грудень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 

30

31

 Статистика регіонів

 

Інфографіка

 

Калькулятор інфляції

 

 

Новини

30.11.2017

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2017 році

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-жовтень 2017 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці України на 1 жовтня 2017 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн ЄС на 1 жовтня 2017 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України на 1 жовтня 2017 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн світу на 1 жовтня 2017 року

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-жовтень 2017 року

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2017 роки)

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у жовтні 2017 року

29.11.2017

Екологічний рахунок з охорони атмосферного повітря у 2015 році

Капітальні інвестиції за регіонами за 2017 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року) за 2017 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами за 2017 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Капітальні інвестиції за видами активів за січень-вересень 2017 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2017 рік

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2017 рік

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2017 року

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) за 2017 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2017 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного періоду попереднього року) за 2017 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за 2017 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

28.11.2017

Підготовлено експрес-випуск:

Заробітна плата (жовтень 2017)

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності  (січень-вересень 2017)

27.11.2017

Виробництво основних видів промислової продукції у 2017 році

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-жовтень 2017 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році (за періоди з початку року)

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-жовтень 2017 року

Індекси промислової продукції за регіонами за січень-жовтень 2017 року

Індекси промислової продукції в Україні у 2010-2017 роках

Промислове виробництво (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Підготовлено експрес-випуск:

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2017 року

24.11.2017

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2012-2016 роках

Додана вартість за витратами виробництва підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2012-2016 роках

Індекси будівельної продукції у січні-жовтні 2017 року

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах у січні-жовтні 2017 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-жовтні 2017 року

Індекси будівельної продукції у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2017 році

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2017 році

Використання палива за жовтень 2017 року

Запаси палива на 1 листопада 2017 року

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у жовтні 2017 року

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у січні-жовтні 2017 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у жовтні 2017 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у січні-жовтні 2017 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець жовтня 2017 року

Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами послуг на 2 зн. КЗЕП) за 9 місяців 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств у січні-вересні 2017 року

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг у IІІ кварталі 2017 року

Капітальні інвестиції за січень-вересень 2017 року

22.11.2017

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у січні-вересні 2017 року

Прийняття в експлуатацію житла за січеньвересень 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Промислове виробництво у січні-жовтні 2017 року

21.11.2017

Пасажирські перевезення у січні-жовтні 2017 року

Відправлення вантажів залізничним транспортом у січні-жовтні 2017 року

Вантажні перевезення у січні-жовтні 2017 року

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 20 листопада 2017 року

Оптовий та роздрібний товарооборот у січні-жовтні 2017 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у січні-жовтні 2017 року

Обсяги обороту роздрібної торгівлі у січні-жовтні 2017 року

Чисельність населення на 1 жовтня 2017 року та середня чисельність за січень-вересень 2017 року

Природний рух населення у січні-вересні 2017 року

Міграційний рух населення у січні-вересні 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Охоплення навчанням дітей шкільного віку на 1 вересня 2017 року

Виконання будівельних робіт у січні–жовтні 2017 року

Прийняття в експлуатацію житла у січні–вересні 2017 року

20.11.2017

Доходи від надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг за 9 місяців 2017 року

Засоби телефонного зв'язку станом на 1 жовтня 2017 року

Абоненти зв'язку в 2017 році

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2017 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі за 9 місяців 2017 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у вересні 2017 року

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за 9 місяців 2017 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi на 2 зн. УКТЗЕД за січень-вересень 2017 року

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за січень-вересень 2017 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців 2017 року

Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами за 9 місяців 2017 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців 2017 року

Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості в 2017 році

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами у 2017 році

Потреба роботодавців у працівниках за видами економічної діяльності у 2017 році

Потреба роботодавців у працівниках за професійними групами у 2017 році

Потреба роботодавців у працівниках за регіонами у 2017 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності у 2017 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за регіонами в 2017 році

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) за професійними групами у 2017 році

Підготовлено експрес-випуски:

Оборот роздрібної торгівлі (січень-жовтень 2017)

Підсумки роботи транспорту (січень-жовтень 2017)

Про надання населенню субсидій у жовтні 2017 року

17.11.2017

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-жовтні 2017 року

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції у 2017 році

Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2017 році

Індекси сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-жовтні 2017 року

Виробництво основних сільськогосподарських культур за регіонами станом на 1 листопада 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Демографічна ситуація (січень-вересень 2017)

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг (січень-вересень 2017)

16.11.2017

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2017 році

Зареєстроване безробіття у 2017 році

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2017 році

Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за статтю у 2017 році

Перевезення вантажів автомобільним транспортом за номенклатурою вантажів за 9 місяців 2017 року

Перевезення вантажів морським транспортом за видами вантажів за 9 місяців 2017 року

Перевезення вантажів річковим транспортом за видами вантажів за 9 місяців 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Розподіл працівників за розмірами заробітної плати (вересень 2017)

Індекс сільськогосподарської продукції (січень-жовтень 2017)

14.11.2017

Здійснено оперативну оцінку ВВП за III квартал 2017 року

Індекси споживчих цін за регіонами у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін за регіонами у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у жовтні 2017 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у жовтні 2017 року (до грудня попереднього року)

Підготовлено експрес-випуски:

Зовнішня торгівля товарами (9 місяців 2017)

Зовнішньоторговельний баланс України (9 місяців 2017)

Зовнішня торгівля послугами (9 місяців 2017)

13.11.2017

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 10 листопада 2017 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 листопада 2017 року

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 листопада 2017 року

10.11.2017

Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році

Кількість сільськогосподарських тварин за регіонами на 1 листопада 2017 року

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2017 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у січні-жовтні 2017 року

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2017 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2017 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2017 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

09.11.2017

Очікування підприємств сфери послуг у ІV кварталі 2017 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування підприємств роздрібної торгівлі у ІV кварталі 2017 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування будівельних підприємств у IV кварталі 2017 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування промислових підприємств у IV кварталі 2017 року щодо перспектив розвитку їх ділової активност

Очікування сільськогосподарських підприємств у ІV кварталі 2017 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

08.11.2017

Базовий індекс споживчих цін

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін (жовтень 2017)

06.11.2017

Соціально-економічний розвиток України за січень-вересень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-вересень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності за січень-вересень 2017 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-вересень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами за січень-вересень 2017 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до попереднього кварталу)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до грудня попереднього року)

03.11.2017

Повідомлення "Соціально-економічне становище України за січень-вересень 2017 року"

Підготовлено експрес-випуск:

Оборот у промисловості (січень-вересень 2017)

01.11.2017

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2017 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2017 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2017 році, у % до попереднього місяця

 

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО)