Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                         

Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ

Респонденти Донецької та Луганської областей можуть подати звітність до будь-якого територіального органу державної статистики

Сервіс для визначення кодів  видів економічної діяльності
за КВЕД-2010

До уваги користувачів

   

Грудень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 

30

31

Січень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 1

2 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

   

 Статистика регіонів

 

 

 

 

Інфографіка

 

Калькулятор інфляції

 

 

З Новим 2018 роком!!!

Вітання Голови Держстату І. Вернера

Новини

29.12.2017

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами за IІI квартал 2017 року

Доходи та витрати населення за ІII квартал 2017 року

Наявний дохід населення за ІII квартал 2017 року

Доходи та витрати населення (2002-2016)

Таблиця  "витрати-випуск" за 2016 рік (в цінах споживачів)

Валовий внутрішній продукт (1990-2016)

Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2010-2016)

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання (2010-2016)

Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу (2010-2016)

Зведені національні рахунки за 2012-2016 роки

Рахунки інституційних секторів економіки України за 2016 році

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2017 році

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-листопад 2017 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2017 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2017 роки)

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-листопад 2017 року

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 28 грудня 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг за листопад 2017 року

Доходи та витрати населення (остаточні дані) за 2016 рік

Доходи та витрати населення (попередні дані) за III квартал 2017 року

28.12.2017

Основні показники ринку праці (щоквартально, кумулятивно з початку року) у 2017 році

Економічно активне населення за регіонами у 2017 році

Рівень економічної активності населення за регіонами у 2017 році

Зайняте населення за регіонами у 2017 році

Рівень зайнятості населення за регіонами у 2017 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами у 2017 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2017 році

Зареєстроване безробіття населення за регіонами у 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Заробітна плата за листопад 2017 року

27.12.2017

Підготовлено експрес-випуски:

Заборгованість із виплати заробітної плати за листопад 2017 року

26.12.2017

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у листопаді 2017 року

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у січні-листопаді 2017 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у листопаді 2017 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС у січні-листопаді 2017 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець листопада 2017 року

Запаси палива на 1 грудня 2017 року

Використання палива за листопад 2017 року

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-вересень 2017 року

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом  на великі та середні підприємства за січень-вересень 2017 року

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі та середні підприємства за січень-вересень 2017 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2017 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-вересень 2017 року

Формування чистого прибутку (збитку) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січеньвересень 2017 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2017 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–вересень 2017 року

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 30 вересня 2017 року

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі та середні підприємства за регіонами за січень-вересень 2017 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами за січень-вересень 2017 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за січень-вересень 2017 року

Індекси промислової продукції в Україні у 2010-2017 роках

Промислове виробництво (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-листопад 2017 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-листопад 2017 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році (за періоди з початку року)

Виробництво основних видів промислової продукції у 2017 році

Індекси промислової продукції за регіонами за січень-листопад 2017 року

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств в Україні за 9 місяців 2017 року

Продаж основних продовольчих товарів у торговій мережі підприємств в Україні у 2017 році

Індекси будівельної продукції у січні-листопаді 2017 року

Індекси будівельної продукції у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2017 році

Кількість сільськогосподарських підприємств і площа сільськогосподарських угідь у їхньому користуванні станом на 1 листопада 2017 року за регіонами

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах у січні-листопаді 2017 року

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-истопаді 2017 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Мережа вищих навчальних закладів на початок навчального року за 2017/2018рр.

22.12.2017

До уваги користувачів

Енергетичний баланс України за 2016 рік

Товарна структура оптового товарообороту за 9 місяців 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Зайнятість та безробіття населення України за III квартал 2017 року

21.12.2017

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 20 грудня 2017 року

Відправлення вантажів залізничним транспортом у січні-листопаді 2017 року

Пасажирські перевезення у січні-листопаді 2017 року

Вантажні перевезення у січні-листопаді 2017 року

Чисельність населення на 1 листопада 2017 року та середня чисельність за січень-жовтень 2017 року

Природний рух населення у січні-жовтні 2017 року

Міграційний рух населення у січні-жовтні 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Промислове виробництво за січень-листопад 2017 року

Виконання будівельних робіт  за січень-листопад 2017 року

20.12.2017

Обсяги обороту роздрібної торгівлі у січні-листопаді 2017 року

Оптовий та роздрібний товарооборот у січні-листопаді 2017 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у січні-листопаді 2017 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні 2017 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України у січні-жовтні 2017 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у жовтні 2017 року

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України у січні-жовтні 2017 року

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за січень-жовтень 2017 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi на 2 зн. УКТЗЕД за січень-жовтень 2017 року

Валовий внутрішній продукт України у фактичних цінах за 2017 рік

Валовий внутрішній продукт України у цінах попереднього року за 2017 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2017 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2017 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за III квартал 2017 року

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2017 рік

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства за цілями за 2017 рік

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за III квартал 2017 року

Зведені національні рахунки за ІII квартал 2017 року

Підготовлено експрес-випуски:

Про надання населенню субсидій за листопад 2017 року

Енергетичний баланс України  за 2016 рік

Підсумки роботи транспорту за січень-листопад 2017 року

19.12.2017

Підготовлено експрес-випуски:

Валовий внутрішній продукт України (попередні дані) за III квартал 2017 року

Оборот роздрібної торгівлі за січень-листопад 2017 року

18.12.2017

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2017 році

Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за статтю у 2017 році

Зареєстроване безробіття у 2017 році

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції у 2017 році

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2017 році

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-листопаді 2017 року

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація за січень-жовтень 2017 року

15.12.2017

Індекси сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-листопаді 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля товарами за січень-жовтень 2017 року

14.12.2017

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у листопаді 2017 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у листопаді 2017 року (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін за регіонами у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін за регіонами у 2017 році (до попереднього місяця)

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−листопаді 2017 року

12.12.2017

Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2017 році

Кількість сільськогосподарських тварин за регіонами на 1 грудня 2017 року

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у січні-листопаді 2017 року

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 11 грудня 2017 року

11.12.2017

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 грудня 2017 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 грудня 2017 року

08.12.2017

Базовий індекс споживчих цін

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін за листопад 2017 року

05.12.2017

Вітання Президента України П. Порошенка з Днем працівників статистики

Вітання Прем'єр-міністра України В. Гройсмана з Днем працівників статистики

Вітання Голови Верховної Ради України  А. Парубія з Днем працівників статистики

Вітання Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України з Днем працівників статистики

Вітання Голови Держстату з нагоди професійного свята - Дня працівників статистики

Соціально-економічний розвиток України за січень-жовтень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-жовтень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-жовтень 2017 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності за січень-жовтень 2017 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами за січень-жовтень 2017 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

04.12.2017

Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами економічної діяльності у 2017 році

Підготовлено експрес-випуск:

Оборот у промисловості за січень-жовтень 2017 року

01.12.2017

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку станом на 30 листопада 2017 року

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2017 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2017 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2017 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2017 році, у % до попереднього місяця

 

 

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО)