Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                         

Сервіс для респондентів "Пошук за кодом ЄДРПОУ"

Респонденти Донецької та Луганської областей можуть подати звітність до будь-якого територіального органу державної статистики

Сервіс для визначення кодів  видів економічної діяльності
за КВЕД-2010

До уваги користувачів

   

Травень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

Червень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 Статистика регіонів

 

 

 

 

Інфографіка

 

Калькулятор інфляції

 

 

Новини

31.05.2018

Капітальні інвестиції за видами активів у 2018 році

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2018 році

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2018 рік

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2018 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного періоду попереднього року) за 2018 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за 2018 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) за 2018 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2018 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Капітальні інвестиції за регіонами за 2018 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року) за 2018 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами за 2018 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Кількість та загальна площа житлових будівель, на які отримано документи на право виконання будівельних робіт (нове будівництво), за видами у січні-березні 2018 року

Прийняття в експлуатацію квартир у житлових будинках (нове будівництво) за місцем будівництва по регіонах у січні-березні 2018 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у 2017 році (остаточні дані)

Товарна структура зовнішньої торгівлі України у 2017 році (остаточні дані)

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2017 році (остаточні дані)

Щомісячні обсяги зовнішньої торгівлі товарами за країнами світу у 2017 році

Щомісячні обсяги товарної структури зовнішньої торгівлі у 2017 році

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу за сiчень-грудень 2017 року (остаточні дані)

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за січень-грудень 2017 року (остаточні дані)

Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС у 2017 році

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2017)

Експериментальний баланс нефінансових активів за 2016 рік

Експериментальний баланс фінансових активів і пасивів за 2016 рік

Продукція сільського господарства у постійних цінах за 2017 рік (остаточні дані)

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у 2017 році

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2018 році

Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2017)

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-квітень 2018 року

Підготовлено експрес-випуски:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у квітні 2018 року

30.05.2018

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України: за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах (за періоди з початку року) за січень-березень 2018 року

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення по регіонах за січень-березень 2018 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіці України/з України (за періоди з початку року) у січні-березні 2018 року

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за січень‒березень 2018 року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2018 році

Стан виплати заробітної плати на 1 травня 2018 року

Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС за 2017 рік

Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами послуг) у 2017 році (уточнені дані)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу у 2017 році

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами у 2017 році

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (2008-2017)

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за видами (2008-2017)

Динаміка географічної структура зовнішньої торгівлі послугами (1996-2017)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2018 році, % до відповідного місяця попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Виробництво промислової продукції за видами в Україні та по регіонах у січні-квітні 2018 року

29.05.2018

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2018 роках

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-квітень 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-квітень 2018 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-квітень 2018 року

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-квітні 2018 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-квітні 2018 року

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2018 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2018 році

Підготовлено експрес-випуски:

Заробітна плата у квітні 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 травня 2018 року

Житлове будівництво у І кварталі 2018 року

25.05.2018

Використання палива за квітень 2018 року

Запаси палива на 1 травня 2018 року

Витрати і ресурси домогосподарств України у IV кварталі 2017 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)

Підготовлено експрес-випуски:

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств у січні-березні 2018 року

Діяльність підприємств сфери послуг у січні-березні 2018 року

Капітальні інвестиції у січні-березні 2018 року

24.05.2018

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець квітня 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у квітні 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у квітні 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-квітні 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-квітні 2018 року

Індекси будівельної продукції у січні-квітні 2018 року

Індекси будівельної продукції у 2018 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2018 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2017 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2017 році

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів за 2006-2017 рр.

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів за 2000-2017рр.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по регіонах у 2017 році

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища по регіонах за 2006-2017рр.

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища по регіонах за 2000-2017рр.

23.05.2018

Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами послуг) у І кварталі 2018 року

Перевезення вантажів автомобільним транспортом за видами вантажів у І кварталі 2018 року

Чисельність населення на 1 квітня  2018 року та середня чисельність у січні-березні 2018 року

Природний рух населення у січні-березні 2018 року

Міграційний рух населення у січні-березні 2018 року

Утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2017 році

Утворення та поводження з відходами I-IV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2017 році

Утворення відходів по регіонах у 2017 році

Поводження з відходами по регіонах у 2017 році

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по регіонах у 2017 році

Підготовлено експрес-випуски:

Виконання будівельних робіт у січні–квітні 2018 року

Промислове виробництво у січні–квітні 2018 року

22.05.2018

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів у січні-квітні 2018 року

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів у січні-квітні 2018 року

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-квітні 2018 року

Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2017 році

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-квітні 2018 року

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у 2017 році (остаточні дані)

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-квітні 2018 року

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-квітні 2018 року

21.05.2018

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу у сiчні-березні 2018 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-березень 2018 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-березні 2018 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України у січні-березні 2018 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у березні 2018 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у І кварталі 2018 року

Товарна структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі у 2017 році

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами за I квартал 2018 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами за І квартал 2018 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі послугами у І кварталі 2018 року

Середні ціни реалізованої сільськогосподарської продукції у 2018 році

Індекси цін реалізованої сільськогосподарської продукції у 2018 році

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-квітні 2018 року

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у січні-квітні 2018 року

Середні ціни реалізованої сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-квітні 2018 року

Здійснення наукових досліджень і розробок у 2017 році

Підготовлено експрес-випуски:

Оборот роздрібної торгівлі у січні–квітні 2018 року

Про надання населенню субсидій у квітні 2018 року

Підсумки роботи транспорту в січні–квітні 2018 року

18.05.2018

Перевезення вантажів морським транспортом за видами вантажів за І квартал 2018 року

Перевезення вантажів річковим транспортом за видами вантажів за І квартал 2018 року

Кількість абонентів зв'язку на 1 квітня 2018 року

Кількість засобів фіксованого телефонного зв'язку на 1 квітня 2018 року

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку за І квартал 2018 року

Основні показники роздрібної торгівлі (1990-2017)

Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2017 році

Тваринництво (1990-2017)

Кількість сільськогосподарських тварин за регіонами на 1 січня 2018 року

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у 2017 році

Підготовлено експрес-випуски:

Травматизм на виробництві у 2017 році

Демографічна ситуація у січні–березні 2018 року

17.05.2018

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами у 2018 році

Кількість вакансій за видами економічної діяльності у 2018 році

Кількість вакансій за професійними групами у 2018 році

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію за професійними групами у 2018 році

Кількість вакансій за регіонами у 2018 році

Мистецькі школи (1990-2017)

Підготовлено експрес-випуски:

Розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у березні 2018 року

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку у І кварталі 2018 року

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2017 році

16.05.2018

Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі на 1 січня 2018 року

Дошкільні навчальні заклади (1990-2017)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги по регіонах у квітні 2018 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги по регіонах у квітні 2018 року (до грудня попереднього року)

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2018 році

Індекси сільськогосподарської продукції у 2018 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-квітні 2018 року

15.05.2018

Оновлені дані національних рахунків за 2015, 2016, 2017 роки

Здійснено оперативну оцінку ВВП за I квартал 2018 року

Кількість сільськогосподарських тварин на 1 травня 2018 року

Виробництво продукції тваринництва за видами у січні-квітні 2018 року

Кількість сільськогосподарських тварин по регіонах на 1 травня 2018 року

Виробництво продукції тваринництва за видами по регіонах у січні-квітні 2018 року

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010-2017)

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями (2010-2017)

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2018 році

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій у 2018 році (за даними державної служби зайнятості)

Очікування підприємств сфери послуг щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2018)

Очікування підприємств роздрібної торгівлі щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2018)

Очікування будівельних підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2018)

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами промислової діяльності та основними промисловими групами (2015-2018)

Очікування сільськогосподарських підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2018)

Інвестиційні очікування у промисловості (2015-2018)

Індикатор економічних настроїв

Кількість усиновлених дітей (2000-2017)

Підготовлено експрес-випуски:

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−квітні 2018 року

Зовнішньоторговельний баланс України у І кварталі 2018 року

Зовнішня торгівля України товарами у І кварталі 2018 року

Зовнішня торгівля України послугами у I кварталі 2018 року

14.05.2018

Експлуатаційна довжина шляхів сполучення загального користування за 1980-2017рр.

Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту за 1980-2017рр.

Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту за 1980-2017рр.

Кількість дорожньо-транспортних пригод та кількість потерпілих у них за 1980-2017рр.

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2018 році

11.05.2018

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Очікування сільськогосподарських підприємств у IІ кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування промислових підприємств у IІ кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активност

Очікування будівельних підприємств у ІI кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування підприємств роздрібної торгівлі у ІI кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування підприємств сфери послуг у IІ кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Структура оптового товарообороту (2005-2017)

Обсяг продажу і запаси товарів на підприємствах оптової торгівлі за 2017 рік

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 травня 2018 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 травня 2018 року

10.05.2018

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2018 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2018 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2018 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2018 року (до відповідного місяця попереднього року)

Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2017)

Капітальні інвестиції  за джерелами фінансування (2010-2017)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2017)

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності (2010-2017)

Капітальні інвестиції за 2017 рік (остаточні дані)

Капітальні інвестиції за регіонами (2010-2017)

Базовий індекс споживчих цін

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін

08.05.2018

Соціально-економічне становище України за січень-березень 2018 року

07.05.2018

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1990-2017)

Колективні засоби розміщування (2011-2017)

Туристичні потоки (2000-2017)

Підготовлено експрес-випуски:

Підсумки роботи автомобільного транспорту у 2017 році

Здійснення наукових досліджень і розробок у 2017 році

Дошкільні навчальні заклади у 2017 році

05.05.2018

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-березень 2018 року

04.05.2018

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у березні 2018 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у березні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-березні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-березні 2018 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до попереднього кварталу)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2018 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2018 роках

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2018 році

03.05.2018

Стан виплати заробітної плати на 1 квітня 2018 року

Доходи населення за регіонами України (2002-2017)

Підготовлено експрес-випуск:

Доходи та витрати населення по регіонах у 2017 році

02.05.2018

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2018 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2018 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2018 рік

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2018 році, % до відповідного місяця попереднього року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2018 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2018 році

Самооцінка домогосподарствами України доступності окремих товарів та послуг (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) за 2017 рік

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)