Анонс
оприлюднення інформації

Жовтень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 01

02

03

04

05

6 7

08

09

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

24

25

26

27 28

29

30

31

 

 

 

 

 

Анонс
оприлюднення інформації

Листопад

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

01

02

03 04

05

06

07

08

09

10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

 

 

Календар
подання звітності

Жовтень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 01

02

03

04

05

6 7

08

09

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

24

25

26

27 28

29

30

31

 

 

 

 

 

Календар
подання звітності

Листопад

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

01

02

03 04

05

06

07

08

09

10 11

12

13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

23

24 25

26

27

28

 29

30

 

 

   

Статистика регіонів

 

 

 

Інфографіка

   

Калькулятор інфляції

 

 

Новини

Сплачено населенням за ЖКП у вересні 2018 р.

4,4 млрд.грн

31.10.2018

Реалізація промислової продукції за видами за переліком PRODCOM за 2017 рік

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-вересень 2018 року

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2018 році

Підготовлено експрес-випуск:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у вересні 2018 року

30.10.2018

Виробництво промислової продукції за видами в Україні та по регіонах у січні-вересні 2018 року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2018 році

Стан виплати заробітної плати на 1 жовтня 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2018 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2018 році, % до відповідного місяця попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до відповідного періоду попереднього року

29.10.2018

Підготовлено експрес-випуски:

Заробітна плата у вересні 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2018 року

26.10.2018

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-вересень 2018 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-вересень 2018 року

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-вересень 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році (за періоди з початку року)

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2018 роках

Демографічна ситуація у 2017 році

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-вересні 2018 року

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2018 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-вересні 2018 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2018 році

25.10.2018

Використання палива за вересень 2018 року

Запаси палива на 1 жовтня 2018 року

24.10.2018

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець вересня 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у вересні 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-вересні 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у вересні 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-вересні 2018 року

Індекси будівельної продукції у січні-вересні 2018 року

Індекси будівельної продукції у 2018 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2018 році

23.10.2018

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-вересні 2018 року

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-вересні 2018 року

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-вересні 2018 року

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства за 9 місяців 2018 року

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів у січні-вересні 2018 року

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів у січні-вересні 2018 року

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-вересні 2018 року

Чисельність населення на 1 вересня  2018 року та середня чисельність у січні-серпні 2018 року

Природний рух населення у січні-серпні 2018 року

Міграційний рух населення у січні-серпні 2018 року

Підготовлено експрес-випуски:

Промислове виробництво у січні–вересні 2018 року

Виконання будівельних робіт у січні–вересні 2018 року

Мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку влітку 2018 року

22.10.2018

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2018 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України у січні-серпні 2018 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні-серпні 2018 році

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у серпні 2018 року

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу у сiчні-серпні 2018 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-серпень 2018 року

Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами у 2010-2017 роках

Індекси цін на житло у 2018 році (до попереднього кварталу)

Індекси цін на житло у 2018 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси цін на житло у 2018 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси цін на житло у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-вересні 2018 року

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у січні-вересні 2018 року

Індекси цін реалізованої сільськогосподарської продукції у 2018 році

Середні ціни реалізованої сільськогосподарської продукції у 2018 році

Середні ціни реалізованої сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-вересні 2018 року

Підготовлено експрес-випуски:

Оборот роздрібної торгівлі у січні–вересні 2018 року

Підсумки роботи транспорту в січні–вересні 2018 року

Про надання населенню субсидій у вересні 2018 року

19.10.2018

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2017 року

Необоротні активи за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2017 року

Оборотні активи за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2017 року

Власний капітал за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2017 року

Поточні зобов’язання і забезпечення підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2017 року

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності у 2017 році

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності у 2017 році

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності у 2017 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності у 2017 році

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі, середні, малі та микропідприємства за регіонами у 2017 році

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами у 2017 році

Чистий прибуток (збиток) з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за регіонами у 2017 році

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності у 2017 році

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності у 2017 році

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності за 2017 рік

Кількість підприємств за їх розмірами за регіонами у 2017 році

Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення за їх розмірами за регіонами у 2017 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2017 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2017 році

Витрати на персонал на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2017 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2017 році

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за регіонами у 2017 році

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2017 роках

Кількість суб’єктів господарювання за регіонами у 2017 році

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за регіонами у 2017 році

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за регіонами у 2017 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за регіонами у 2017 році

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році

18.10.2018

Індекси сільськогосподарської продукції у 2018 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-вересні 2018 року

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація у січні–серпні 2018 року

17.10.2018

Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами по регіонах на 01 жовтня 2018 року

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2018 році

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−вересні 2018 року

16.10.2018

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2018 році

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій у 2018 році (за даними державної служби зайнятості)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги по регіонах у вересні 2018 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги по регіонах у вересні 2018 року (до грудня попереднього року)

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України товарами у січні–серпні 2018 року

12.10.2018

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2018 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2018 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2018 році (до IV кварталу попереднього року)

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2018 році

11.10.2018

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Кількість сільськогосподарських тварин по регіонах на 1 жовтня 2018 року

Виробництво продукції тваринництва за видами по регіонах у січні-вересні 2018 року

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 жовтня 2018 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 жовтня 2018 року

10.10.2018

Індекси цін виробників промислової продукції у вересні 2018 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у вересні 2018 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-вересні 2018 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у вересні 2018 року (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у III кварталі 2018 року (до попереднього кварталу)

Індекси цін виробників промислової продукції у III кварталі 2018 року (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2018 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2018 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2018 році (до ІV кварталу попереднього року)

Вартість основних засобів (2000-2017)

Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності (2000-2017)

Енергетичний баланс України за 2015 рік

Енергетичний баланс України за 2015 рік (продуктовий)

09.10.2018

Базовий індекс споживчих цін за вересень 2018 року

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін за вересень 2018 року

05.10.2018

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

03.10.2018

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-серпень 2018 року

Доходи та витрати населення за ІI квартал 2018 року

Наявний дохід населення за ІI квартал 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-серпні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-серпні 2018 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у серпні 2018 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у серпні 2018 року

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2018 роках

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2018 році

02.10.2018

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2018 році

01.10.2018

Середні ціни на електроенергію для споживачів у I півріччі 2018 року

Середні ціни на природний газ для споживачів у I півріччі 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2018 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2018 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2018 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2018 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2018 році, % до відповідного місяця попереднього року

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2018 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Стан виплати заробітної плати на 1 вересня 2018 року

Підготовлено експрес-випуск:

Про оплату  житлово-комунальних послуг у серпні 2018 року

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
31.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)