Анонс
оприлюднення інформації

Грудень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

 

01 02

03

04

05

06

07

08 09
10 11 12

13

14 15 16
17 18 19 20 21

22

23
24 25 26

27

28

 29

30

31

           

Календар
подання звітності

Грудень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

 29

30

31            

   

Статистика регіонів

 

 

 

Інфографіка

   

Калькулятор інфляції

 

 

Новини

Населенням сплачено за ЖКП
у жовтні 2018 р.

5,1 млрд.грн

30.11.2018

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2018 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2018 роках

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-жовтень 2018 року

Підготовлено експрес-випуск:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у жовтні 2018 року

29.11.2018

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року) за 2018 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами за 2018 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Капітальні інвестиції за регіонами за 2018 рік

Капітальні інвестиції за видами активів 2018 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2018 рік

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2018 рік

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 2018 року

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного періоду попереднього року) за 2018 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за 2018 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) за 2018 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2018 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2018 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2018 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2018 році

Стан виплати заробітної плати на 1 листопада 2018 року

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2018 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2018 році, % до відповідного місяця попереднього року

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2018 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Виробництво промислової продукції за видами в Україні та по регіонах у січні-жовтні 2018 року

Екологічний рахунок з охорони атмосферного повітря у 2016 році

28.11.2018

Кількість та загальна площа житлових будівель, на які отримано документи на право виконання будівельних робіт (нове будівництво), за видами у січні-вересні 2018 року

Прийняття в експлуатацію квартир у житлових будинках (нове будівництво) за місцем будівництва по регіонах у січні-вересні 2018 року

Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво) по регіонах у січні−вересні 2018 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіці України/з України (за періоди з початку року) у січні-вересні 2018 року

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за січень-вересень 2018 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України: за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах (за періоди з початку року) за січень-вересень 2018 року

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення по регіонах за січень-вересень 2018 року

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2018 році

Підготовлено експрес-випуск:

Заробітна плата у жовтні 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2018 року

27.11.2018

Індекси промислової продукції в Україні у 2010-2018 роках

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-жовтень 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-жовтень 2018 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-жовтень 2018 року

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-жовтні 2018 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-жовтні 2018 року

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2018 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2018 році

26.11.2018

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у жовтні 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-жовтні 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у жовтні 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-жовтні 2018 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець жовтня 2018 року

Використання палива за жовтень 2018 року

Запаси палива на 1 листопада 2018 року

Підготовлено експрес-випуск:

Житлове будівництво у січні–вересні 2018 року

Капітальні інвестиції у січні–вересні 2018 року

23.11.2018

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2013-2017)

Рентабельність операційної та усієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2017)

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2017)

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності (2010-2017)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2017)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності (2010-2017)

Додана вартість за витратами виробництва підприємств за видами економічної діяльності (2012-2017)

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності (2012-2017)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010‒2017)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності (2010‒2017)

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності (2010−2017)

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності (20122017)

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності у 2017 році

Кількість найманих працівників на одному підприємстві за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010‒2017)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010‒2017)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  (20102017)

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  (2010‒2017)

Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності (2010‒2017)

Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2013-2017)

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2013-2017)

Витрати на персонал суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2013-2017)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2017)

Витрати на персонал суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2013-2017)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2017)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2017)

Кількість найманих працівників у суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2017)

Кількість найманих  працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2017)

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2017)

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2017)

Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2017)

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2017)

Чисельність населення на 1 жовтня  2018 року та середня чисельність у січні-вересні 2018 року

Природний рух населення у січні-вересні 2018 року

Міграційний рух населення у січні-вересні 2018 року

Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами послуг) за 9 місяців 2018 року

Індекси будівельної продукції у січні-жовтні 2018 року

Індекси будівельної продукції у 2018 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2018 році

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності у 2017 році

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2012-2017 роках

Додана вартість за витратами виробництва підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2012-2017 роках

Підготовлено експрес-випуск:

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг у III кварталі 2018 року

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств за січень–вересень 2018 року

22.11.2018

Підготовлено експрес-випуск:

Промислове виробництво у січні–жовтні 2018 року

Виконання будівельних робіт у січні–жовтні 2018 року

21.11.2018

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-жовтні 2018 року

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-жовтні 2018 року

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-жовтні 2018 року

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів у січні-жовтні 2018 року

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів у січні-жовтні 2018 року

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-жовтні 2018 року

Перевезення вантажів автомобільним транспортом за видами вантажів за 9 місяців 2018 року

20.11.2018

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців 2018 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами за 9 місяців 2018 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців 2018 року

Кількість засобів фіксованого телефонного зв'язку на 1 жовтня 2018 року

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку за 9 місяців 2018 року

Кількість абонентів зв'язку на 1 жовтня 2018 року

Підготовлено експрес-випуск:

Оборот роздрібної торгівлі у січні–жовтні 2018 року

Підсумки роботи транспорту в січні–жовтні 2018 року

Про надання населенню субсидій у жовтні 2018 року

19.11.2018

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу у сiчні-вересні 2018 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі за 9 місяців 2018 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2018 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2018 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у вересні 2018 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-вересень 2018 року

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-жовтні 2018 року

Середні ціни реалізованої сільськогосподарської продукції у 2018 році

Середні ціни реалізованої сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-жовтні 2018 року

Індекси цін реалізованої сільськогосподарської продукції у 2018 році

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у січні-жовтні 2018 року

Індекси сільськогосподарської продукції у 2018 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-жовтні 2018 року

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація у січні–вересні 2018 року

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку за 9 місяців 2018 року

16.11.2018

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2018 році

Кількість вакансій за регіонами у 2018 році

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами у 2018 році

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію за професійними групами у 2018 році

Кількість вакансій за видами економічної діяльності у 2018 році

Кількість вакансій за професійними групами у 2018 році

Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами по регіонах на 01 листопада 2018 року

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−жовтні 2018 року

Розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у вересні 2018 року

15.11.2018

Перевезення вантажів морським транспортом за видами вантажів за 9 місяців 2018 року

Перевезення вантажів річковим транспортом за видами вантажів за 9 місяців 2018 року

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2018 році

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій у 2018 році (за даними державної служби зайнятості)

14.11.2018

Наказ Державної служби статистики від 14.11.2018 №249
"Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання теплової енергії"

Здійснено оперативну оцінку ВВП за III квартал 2018 року

Очікування підприємств сфери послуг щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2018)

Очікування підприємств роздрібної торгівлі щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2018)

Очікування будівельних підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2018)

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами промислової діяльності та основними промисловими групами (2015-2018)

Очікування сільськогосподарських підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2018)

Інвестиційні очікування у промисловості (2015-2019)

Індикатор економічних настроїв

Витрати і ресурси домогосподарств України у II кварталі 2018 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2018 році

Індекси споживчих цін по регіонах у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги по регіонах у жовтні 2018 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги по регіонах у жовтні 2018 року (до грудня попереднього року)

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України послугами за 9 місяців 2018 року

Зовнішньоторговельний баланс України за 9 місяців 2018 року

Зовнішня торгівля України товарами за 9 місяців 2018 року

13.11.2018

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 листопада 2018 року

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 листопада 2018 року

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Кількість сільськогосподарських тварин по регіонах на 1 листопада 2018 року

Виробництво продукції тваринництва за видами по регіонах у січні-жовтні 2018 року

12.11.2018

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до грудня попереднього року)

09.11.2018

Базовий індекс споживчих цін

Індекси цін виробників промислової продукції у жовтні 2018 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у жовтні 2018 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-жовтні 2018 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у жовтні 2018 року (до відповідного місяця попереднього року)

Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості у 2018 році

Очікування сільськогосподарських підприємств у IV кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування промислових підприємств у IV кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активност

Очікування будівельних підприємств у ІV кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування підприємств роздрібної торгівлі у ІV кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування підприємств сфери послуг у IV кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін за жовтень 2018 року

06.11.2018

Соціально-економічне становище України за січень-вересень 2018 року

05.11.2018

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до попереднього кварталу)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до грудня попереднього року)

02.11.2018

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-вересні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-вересні 2018 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у вересні 2018 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у вересні 2018 року

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-вересень 2018 року

01.11.2018

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2018 роках

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2018 році

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
30.11.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)