Анонс
оприлюднення інформації

Лютий

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

01

02 03
04 05 06

07

08

09 10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

26

27

28

     

 

Календар
подання звітності

Лютий

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

01

02 03
04 05 06

07

08

09 10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

26

27

28

     

 

Статистика регіонів

 

 

 

Інфографіка

   

Калькулятор інфляції

 

 

Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді

Кабінет респондента

 

Новини

Конкурс з відбору консультантів

31.01.2019

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур за їх видами та по регіонах у 2018 році (попередні дані)

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за 2018 рік

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2019 роках

Сума заборгованості із виплати заробітної плати за регіонами у 2019 році

Підготовлено експрес-випуск:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у грудні 2018 року

30.01.2019

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2018 році

Виробництво промислової продукції за видами в Україні та по регіонах за 2018 рік

29.01.2019

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2018 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2018 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності у промисловості за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2018 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2018 році, % до відповідного місяця попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Стан виплати заробітної плати на 1 січня 2019 року

28.01.2019

Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2018 рік

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за 2018 рік

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції по регіонах за 2018 рік

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2018 роках

Індекси будівельної продукції у 2018 році

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у 2018 році

Індекси будівельної продукції у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2018 році

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах у 2018 році

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 2018 році

Підготовлено експрес-випуски:

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2019 року

Заробітна плата у грудні 2018 року

25.01.2019

Запаси палива на 1 січня 2019 року

Використання палива за грудень 2018 року

24.01.2019

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець грудня 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у грудні 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-грудні 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у грудні 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-грудні 2018 року

23.01.2019

Чисельність населення на 1 грудня 2018 року та середня чисельність у січні-листопаді 2018 року

Природний рух населення у січні-листопаді 2018 року

Міграційний рух населення у січні-листопаді 2018 року

Підготовлено експрес-випуски:

Промислове виробництво у 2018 році

Виробництво будівельної продукції у 2018 році

22.01.2019

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у 2018 році

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у 2018 році

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у 2018 році

Перевезення вантажів залізничним транспортом за видами вантажів у 2018 році

21.01.2019

Продукція сільського господарства у постійних цінах 2010 року за 2018 рік

Доходи населення по регіонах України (2002-2017)

Індекси цін на житло у 2018 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси цін на житло у 2018 році (до попереднього кварталу)

Індекси цін на житло у 2018 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси цін на житло у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на житло у 2016-2018рр. (IV квартал до IV кварталу попереднього року)

Індекси цін на житло у 2017-2018 рр. (до попереднього року)

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-листопаді 2018 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України у січні-листопаді 2018 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у листопаді 2018 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні-листопаді 2018 році

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу у сiчні-листопаді 2018 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-листопад 2018 року

Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту

Виконані пасажиро-кілометри за видами транспорту

Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту

Виконані тонно-кілометри за видами транспорту

Підготовлено експрес-випуски:

Про надання населенню субсидій у грудні 2018 року

Підсумки роботи транспорту у 2018 році

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у 2018 році

18.01.2019

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація у січні–листопаді 2018 року

17.01.2019

Індекси сільськогосподарської продукції у 2018 році (попередні дані)

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у 2018 році (попередні дані)

Підготовлено експрес-випуск:

Доходи та витрати населення по регіонах у 2017 році

16.01.2019

Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня 2019 року

Кількість сільськогосподарських тварин по регіонах на 1 січня 2019 року

Виробництво продукції тваринництва за видами у січні-грудні 2018 року

Виробництво продукції тваринництва за видами по регіонах у січні-грудні 2018 року

Перероблення винограду та виробництво виноматеріалів у 2018 році

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2018 році

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2018 році

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій у 2018 році (за даними державної служби зайнятості)

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарської продукції у 2018 році (попередні дані)

15.01.2019

Індекси споживчих цін за регіонами  у 2001-2018 роках (грудень до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги по регіонах у грудні 2018 року (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги по регіонах у грудні 2018 року (до попереднього місяця)

14.01.2019

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2018 році

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України товарами у січні–листопаді 2018 року

11.01.2019

Соціально-економічне становище України за січень-листопад 2018 року

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 січня 2019 року

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 січня 2019 року

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси споживчих цін у 1991-2018 роках (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін у 1993-2018 роках (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін у 1992-2018 роках (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2001-2018 роках (грудень до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002-2018 роках (рік до попереднього року)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2018 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2018 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2018 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 20032018 роках (до попереднього року)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 20022018 роках (IV квартал до ІV кварталу попереднього року)

10.01.2019

Індекси цін виробників промислової продукції у грудні 2018 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у грудні 2018 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-грудні 2018 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у грудні 2018 року (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у IV кварталі 2018 року (до попереднього кварталу)

Індекси цін виробників промислової продукції у IV кварталі 2018 року (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 1991-2018 роках (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2013-2018 роках (грудень до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у 2013-2018 роках (до попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2018 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2018 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2018 році (до ІV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2017-2018 роках (IV квартал до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2003-2018 роках (до попереднього року)

09.01.2019

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-листопад 2018 року

Базовий індекс споживчих цін

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін за грудень 2018 року

08.01.2019

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-листопаді 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-листопаді 2018 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у листопаді 2018 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у листопаді 2018 року

04.01.2019

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

03.01.2019

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2018 році

02.01.2019

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2018 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2018 роках

 


Місяць року

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
31.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)