Анонс
оприлюднення інформації

Березень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

01

02 03
04 05 06

07

08

09 10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

26

27

28

29 30 31

 

Квітень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд

01

02

03

04 05 06 07

08

09 10

11

12

13 14

15

16 17

18

19

20 21

22

23 24

25

26

27 28
29 30  

 

 

 

 

 

Календар
подання звітності

Березень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

01

02 03
04 05 06

07

08 09 10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

26

27

28

29 30 31

 

Квітень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

01

02

03

04 05 06 07

08

09

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

24

25

26

27 28

29

30

 

 

 

 

 

 

Статистика регіонів

 

 

 

Інфографіка

   

Калькулятор інфляції

 

 

Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді

Кабінет респондента

 

Конкурс з відбору консультантів

Новини

29.03.2019

Основні показники ринку праці у 2010-2018 роках

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості у 2018 році

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2018 році

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності у 2018 році

Неформально зайняте населення за регіонами у 2018 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи у 2010-2018рр.

Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2010-2018рр.

Населення за причинами економічної неактивності у 2010-2018рр.

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2019 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2019 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2019 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2019 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2019 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2019 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2019 рік

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2019 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2019 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за місяць у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності у промисловості за період з початку року у 2019 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2019 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2019 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2019 році, % до відповідного місяця попереднього року

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2019 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2019 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) на 1 березня 2019 року

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах у січні-лютому 2019 року

Виробництво промислової продукції за видами у січні-лютому 2019 року

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-лютий 2019 року

28.03.2019

Затверджено Перелік кодів органів державного управління, на заміну Статистичного класифікатора органів державного управління

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2019 році

Індекси будівельної продукції у січні-лютому 2019 року

Індекси будівельної продукції у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 2019 році

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах у січні-лютому 2019 року

Індекси будівельної продукції по регіонах у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-лютому 2019 року

Рослинництво (1990-2018)

Підготовлено експрес-випуски:

Заробітна плата у лютому 2019 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2019 року

Валовий регіональний продукт у 2017 році

27.03.2019

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекси промислової продукції в Україні у 2010-2019 роках

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-лютий 2019 року

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-лютий 2019 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-лютий 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2019 році (за періоди з початку року)

26.03.2019

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2018 році

Економічна активність населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2018 році

Економічно неактивне населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2018 році

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2018 році

Економічно активне населення за регіонами у 2018 році

Економічно неактивне населення за регіонами у 2018 Рівень економічної активності населення за регіонами у 2018 році

Зайняте населення за регіонами у 2018 році

Рівень зайнятості населення за регіонами у 2018 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами у 2018 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2018 році

Зареєстроване безробіття населення за регіонами у 2018 році

Особисті селянські господарства на 1 січня 2019 року

Особисті селянські господарства за регіонами на 1 січня 2019 року

25.03.2019

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у лютому 2019 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-лютому 2019 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у лютому 2019 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-лютому 2019 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець лютого 2019 року

Запаси палива на 1 березня 2019 року

Використання палива за лютий 2019 року

Страйки та їх наслідки за окремими видами економічної діяльності у 2018 році

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур за їх видами та по регіонах у 2018 році (остаточні дані)

Підготовлено експрес-випуски:

Зайнятість та безробіття населення в ІV кварталі 2018 року

Виробництво будівельної продукції у січні-лютому 2019 року

22.03.2019

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за січень 2019 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України за січень 2019 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами за січень 2019 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні 2019 році

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу за сiчень 2019 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень 2019 року

Валовий внутрішній продукт України у фактичних цінах за 2018 рік

Валовий внутрішній продукт України у цінах попереднього року за 2018 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2018 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2018 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у 2018 році

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за IV квартал 2018 року

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2018 рік

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства за цілями за 2018 рік

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у 2018 році

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за IV квартал 2018 року

Зведені національні рахунки за ІV квартал 2018 року

Чисельність населення на 1 лютому 2019 року та середня чисельність у січні 2019 року

Природний рух населення у січні 2019 року

Міграційний рух населення у січні 2019 року

Підготовлено експрес-випуск:

Промислове виробництво у січні-лютому 2019 року

21.03.2019

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-лютому 2019 року

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-лютому 2019 року

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-лютому 2019 року

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-лютому 2019 року

Підготовлено експрес-випуск:

Валовий внутрішній продукт у І–ІV кварталах 2018 року й у 2018 році

20.03.2019

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення у 2019 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-лютому 2019 року

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення у січні-лютому 2019 року

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами за регіонами у січні-лютому 2019 року

Підготовлено експрес-випуски:

Підсумки роботи транспорту в січні–лютому 2019 року

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у січні–лютому 2019 року

Про надання населенню субсидій у лютому 2019 року

19.03.2019

Заклади вищої освіти (1990-2019)

Вища освіта в Україні у 2018 році

Наявність в домогосподарствах окремих товарів тривалого користування (2000-2018)

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація у січні 2019 року

18.03.2019

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту у І-ІV кварталах 2017 року

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту у І-ІV кварталах 2017 року

Валовий внутрішній продукт України у цінах попереднього року у І-ІV кварталах 2017 року

Валовий внутрішній продукт України у фактичних цінах у І-ІV кварталах 2017 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у 2017 році

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за IV квартал 2017 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за III квартал 2017 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за II квартал 2017 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за I квартал 2017 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у 2017 році

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у IV кварталі 2017 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у III кварталі 2017 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у II кварталі 2017 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у I кварталі 2017 року

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями у І-ІV кварталах 2017 року

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства за цілями у І-ІV кварталах 2017 року

Індекси сільськогосподарської продукції у 2019 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-лютому 2019 року

15.03.2019

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій у 2019 році (за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2019 році

Виробництво продукції тваринництва у січні-лютому 2019 року

Кількість сільськогосподарських тварин на 01 березня 2019 року

Середні ціни виробників промислової продукції у 2019 році

Підготовлено експрес-випуски:

Зовнішня торгівля України товарами у січні 2019 року

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−лютому 2019 року

14.03.2019

Індекси споживчих цін по регіонах у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2019 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у лютому 2019 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у лютому 2019 року (до грудня попереднього року)

13.03.2019

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2003-2018 роках (IV квартал до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2004-2017 роках (до попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2019 році

12.03.2019

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до грудня попереднього року)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за видами економічної діяльності у 2018 році

Прямі інвестиції (акціонерний капітал): за країнами світу у розрізі видів економічної діяльності; видами економічної діяльності у розрізі країн світу у 2018 році

Прямі інвестиції (боргові інструменти): за країнами світу, видами економічної діяльності, по регіонах у 2018 році

Загальна площа будівель (нове будівництво), за видами на початок будівництва у 2018 році

Загальна площа прийнятих в експлуатацію будівель по регіонах у 2018 році

Загальна площа за видами житлових будівель (нове будівництво) на початок будівництва по регіонах у 2018 році

Кількість квартир за видами житлових будинків на початок будівництва по регіонах у 2018 році

Прийняття в експлуатацію квартир у житлових будинках (нове будівництво) за місцем будівництва по регіонах у 2018 році

11.03.2019

Капітальні інвестиції (щоквартальні показники) за січень-грудень 2018 року

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2019 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2019 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-лютому 2019 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2019 року (до відповідного місяця попереднього року)

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у 2018 році(остаточні дані)

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році (остаточні дані)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році (остаточні дані)

Обсяг промислової продукції, реалізованої за межі країни, за видами діяльності у 2018 році (остаточні дані)

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у 2018 році (остаточні дані)

Індекси внутрішнього обороту(реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у 2018 році (остаточні дані)

Індекси зовнішнього обороту(реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у 2018 році (остаточні дані)

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році (остаточні дані)

Індекси внутрішнього обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році (остаточні дані)

Індекси зовнішнього обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році (остаточні дані)

07.03.2019

Вітання Голови Держстату І. Вернера з 8 Березня

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до грудня попереднього року)

Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня 2019 року (попередні дані)

Виробництво продукції тваринництва за видами у 2018 році (попередні дані)

Стан і розвиток зв'язку за 2018 рік

Загальна площа та кількість квартир в прийнятих в експлуатацію житлових будинках (2010-2018)

Базовий індекс споживчих цін

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін за лютий 2019 року

06.03.2019

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень 2019 року

Структура кінцевого споживання енергії домогосподарствами за цілями призначення у 2017 році

Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності у IV кварталі 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2019 році

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні 2019 року

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у січні 2019 року

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у січні 2019 року

05.03.2019

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2018 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності промисловості у 2010-2018 роках

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2010-2018 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за регіонами у 1995-2018 роках

04.03.2019

Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності у промисловості на 31 грудня 2018 року

Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності на 31 грудня 2018 року

Стан укладання колективних договорів по регіонах на 31 грудня 2018 року

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2019 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Рух кадрів по регіонах за квартал у 2018 році

Сума заборгованості із виплати заробітної плати за регіонами у 2019 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2019 роках

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за квартал у 2018 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Використання робочого часу працівників по регіонах за квартал у 2018 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за квартал у 2018 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину по регіонах за квартал у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за квартал у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві по регіонах за квартал у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та регіонами за квартал у 2018 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Середня кількість працівників по регіонах за квартал у 2018 році

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за квартал у 2018 році

01.03.2019

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2019 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2019 рік

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2019 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2019 році, % до відповідного місяця попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2019 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2019 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2019 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2019 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2019 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2019 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2019 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень 2019 року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2019 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за місяць у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності у промисловості за період з початку року у 2019 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2019 році

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) на 1 лютого 2019 року

 


Місяць року

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
01.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)