Анонс
оприлюднення інформації

Квітень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд

01

02

03

04 05 06 07

08

09 10

11

12

13 14

15

16 17

18

19

20 21

22

23 24

25

26

27 28
29 30  

 

 

 

 

Травень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд

 

  01

02

03

04 05
06 07 08 09

10

11

12

13

14

15 16 17 18 19

20

21

22 23 24 25 26

27

28

29 30

31

   

  

Календар
подання звітності

Квітень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

01

02

03

04 05 06 07

08

09

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

24

25

26

27 28

29

30

 

 

 

 

 

Травень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

  01

02

03

04 05
06 07

08

09 10

11

12

13

14

15

16

17

18 19

20

21

22 23

24

25 26

27

28

29

30

31

   

  

Статистика регіонів

 

 

 

Інфографіка

   

Калькулятор інфляції

 

 

Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді

Кабінет респондента

 

Конкурс з відбору консультантів

Новини

День охорони праці в Україні

26.04.2019

Доходи населення по регіонах України (2002-2018)

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 2019 році

Індекси будівельної продукції по регіонах у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах у січні-березні 2019 року

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-березні 2019 року

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2019 році

Індекси будівельної продукції у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси будівельної продукції у січні-березні 2019 року

Індекси промислової продукції в Україні у 2010-2019 роках

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-березень 2019 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2019 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-березень 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році (за періоди з початку року)

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-березень 2019 року

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах у січні-березні 2019 року

Виробництво промислової продукції за видами у січні-березні 2019 року

25.04.2019

Запаси палива на 1 квітня 2019 року

Використання палива за березень 2019 року

Підготовлено експрес-випуск:

Доходи та витрати населення по регіонах у 2018 році

24.04.2019

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець березня 2019 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у березні 2019 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-березні 2019 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у березні 2019 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-березні 2019 року

Викиди діоксиду вуглецю від стаціонарних джерел забруднення за регіонами

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря за регіонами

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2018)

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря в Україні за 1990-2018 роки

Валовий національний дохід за 2018 рік (уточнені дані)

Валовий національний дохід за 2017 рік (остаточні дані)

23.04.2019

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у 2018 році (остаточні дані)

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у 2018 році (остаточні дані)

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-березні 2019 року

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-березні 2019 року

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-березні 2019 року

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 березня 2019 року та середня чисельність у січні-лютому 2019 року

Міграційний рух населення у січні-лютому 2019 року

Природний рух населення у січні-лютому 2019 року

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2018 році

Підготовлено експрес-випуски:

Промислове виробництво у січні–березні 2019 року

Виробництво будівельної продукції у січні–березні 2019 року

22.04.2019

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-березні 2019 року

Індекси цін на житло у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на житло у 2019 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси цін на житло у 2019 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси цін на житло у 2019 році (до попереднього кварталу)

Підготовлено експрес-випуски:

Про надання населенню субсидій у березні 2019 року

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у січні–березні 2019 року

19.04.2019

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення у 2019 році

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами за регіонами у січні-березні 2019 року

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за січень-лютий 2019 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України за січень-лютий 2019 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами за лютий 2019 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні-лютому 2019 році

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу за сiчень-лютий 2019 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-лютий 2019 року

Надходження молока на переробні підприємства у I кварталі 2019 року

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у I кварталі 2019 року

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-березні 2019 року

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення у січні-березні 2019 року

Підготовлено експрес-випуск:

Підсумки роботи транспорту в січні–березні 2019 року

18.04.2019

Загальна середня та професійна (професійно-технічна) освіта в Україні у 2018 році

Заклади загальної середньої освіти (1990-2018)

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1990-2018)

Індекси фізичного обсягу товарної структури роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (2005-2018)

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (2005-2018)

Частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України (2005-2018)

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація у січні–лютому 2019 року

17.04.2019

Реалізація лісової продукції в межах України за видами у 2018 році

Реалізація лісової продукції в межах України по регіонах у 2018 році

16.04.2019

Заготівля деревини за видами лісової продукції по регіонах у 2018 році

Відтворення лісів по регіонах у 2018 році

Заготівля деревини по регіонах (2000-2018)

Площа рубок лісу головного користування по регіонах у 2018 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-березні 2019 року

Індекси сільськогосподарської продукції у 2019 році

Площа рубок лісу по регіонах (2000-2018)

Площа рубок лісу за системами рубок по регіонах у 2018 році

Добування водних біоресурсів за регіонами у 2018 році

Добування водних біоресурсів (1995-2018)

Добування водних біоресурсів за видами по регіонах у 2018 році

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2019 році

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій у 2019 році (за даними державної служби зайнятості)

Середні ціни виробників промислової продукції у 2019 році

Підготовлено експрес-випуск:

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств у 2018 році

15.04.2019

Лісозаготівля за видами продукції лісового господарства (2010-2018)

Площа рубок лісу за породним складом деревостанів (2015-2018)

Заготівля деревини за породним складом деревостанів (2015-2018)

Площа рубок лісу за системами та видами рубок (2005-2018)

Заготівля деревини за системами та видами рубок (2005-2018)

Відтворення лісів (2010-2018)

Загибель лісових насаджень за причинами (2010-2018)

Лісорозведення за породним складом деревостанів (2015-2018)

Кількість сільськогосподарських тварин на 01 квітня 2019 року

Виробництво продукції тваринництва у січні-березні 2019 року

Індекси споживчих цін по регіонах у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2019 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у березні 2019 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у березні 2019 року (до грудня попереднього року)

Підготовлено експрес-випуски:

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−березні 2019 року

Зовнішня торгівля України товарами у січні–лютому 2019 року

12.04.2019

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2019 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2019 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2019 році (до IV кварталу попереднього року)

Доходи та витрати населення України за 2017 рік

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2019 році

11.04.2019

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до попереднього місяця)

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 квітня 2019 року

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 квітня 2019 року

10.04.2019

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2019 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2019 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2019 році (до ІV кварталу попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-березні 2019 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у березні 2019 року (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у березні 2019 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у березні 2019 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у I кварталі 2019 року (до попереднього кварталу)

Індекси цін виробників промислової продукції у I кварталі 2019 року (до відповідного кварталу попереднього року)

09.04.2019

Базовий індекс споживчих цін

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін за березень 2019 року

05.04.2019

Кількість копитних тварин по регіонах (1995-2018)

Кількість хутрових звірів по регіонах (1995-2018)

Кількість пернатої дичини по регіонах (1995-2018)

Кількість мисливських тварин та їх добування по регіонах у 2018 році

Кількість та добування окремих видів копитних тварин по регіонах у 2018 році

Кількість та добування окремих видів хутрових звірів по регіонах у 2018 році

Кількість та добування окремих видів пернатої дичини по регіонах у 2018 році

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-лютий 2019 року

04.04.2019

Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2018)

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами у 2018 році

Розведення мисливських тварин у розплідниках за видами у 2018 році

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до грудня попереднього року)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2018)

03.04.2019

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у лютому 2019 року

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у лютому 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-лютому 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2019 році

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-лютому 2019 року

Доходи та витрати населення України за 2018 рік

02.04.2019

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2019 роках

Сума заборгованості із виплати заробітної плати за регіонами у 2019 році

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у 2018 році

Обсяг продажу і запаси товарів у торговій мережі підприємств роздрібної торгівлі у 2018 році

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами у 2018 році

01.04.2019

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами за ІV квартал 2018 року

Валовий регіональний продукт (2004-2017)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2019 році

Середні ціни на природний газ для споживачів у II півріччі 2018 року

Середні ціни на електроенергію для споживачів у II півріччі 2018 року

Підготовлено експрес-випуски:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року

Доходи та витрати населення у 2018 році

 


Місяць року

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
01.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)