Анонс
оприлюднення інформації

Червень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд

 

        01 02

03

04

05

06

07

08 09
10

11

12

13

14

15 16
17

18

19 20 21 22 23

24

25

26

27 28 29 30

  

Календар
подання звітності

Червень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

        01 02

03

04 05 06 07 08 09
10

11

12

13

14

15 16
17

18

19

20

21

22 23

24

25

26

27

28 29 30

  

Статистика регіонів

 

 

 

Інфографіка

   

Калькулятор інфляції

 

 

Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді                                                                                Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді

Кабінет респондента

 

Конкурс з відбору консультантів

Новини

31.05.2019

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами (за видами) з країнами ЄС у 2018 році

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами ЄС у 2018 році

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за видами (2008-2018)

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (2008-2018)

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2018)

Динаміка географічної структура зовнішньої торгівлі послугами (1996-2018)

Річні обсяги зовнішньої торгівлі послугами України з країнами світу (за видами послуг) у 2018 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у 2018 році

Індекси сільськогосподарської продукції у 2018 році

Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2018)

Продукція сільського господарства у постійних цінах 2010 року за 2018 рік (остаточні дані)

Щомісячні обсяги товарної структури зовнішньої торгівлі у 2018 році

Щомісячні обсяги зовнішньої торгівлі товарами за країнами світу у 2018 році

Товарна структура зовнішньої торгівлі з країнами ЄС у 2018 році

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу у сiчні-грудні 2018 року

Товарна структура зовнiшньої торгiвлi України за сiчень-грудень 2018 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2018 році

Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2018 році

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2018 році

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами з країнами ЄС у 2018 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2019 роках

Сума заборгованості із виплати заробітної плати за регіонами у 2019 році

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2019 році

Експериментальний баланс фінансових активів і пасивів за 2017 рік

Експериментальний баланс нефінансових активів за 2017 рік

Підготовлено експрес-випуск:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у квітні 2019 року

30.05.2019

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіці України/з України (за періоди з початку року) у січні-березні 2019 року

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну (за періоди з початку року) за січень-березень 2019 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України: за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах (за періоди з початку року) за січень-березень 2019 року

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення по регіонах за січень-березень 2019 року

Виробництво промислової продукції за видами у січні-квітні 2019 року

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах у січні-квітні 2019 року

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-квітень 2019 року

29.05.2019

Індекси будівельної продукції у січні-квітні 2019 року

Індекси будівельної продукції у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2019 році

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-квітні 2019 року

Індекси будівельної продукції по регіонах у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах у січні-квітні 2019 року

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 2019 році

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) на 1 травня 2019 року

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2019 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності у промисловості за період з початку року у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2019 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за місяць у 2019 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2019 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2019 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2019 році, % до відповідного місяця попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2019 році, у % до попереднього місяця

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2019 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2019 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2019 році

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2019 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2019 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2019 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2019 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2019 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

28.05.2019

Травматизм на виробництві в Україні у 2018 році

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2019 роках

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-квітень 2019 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-квітень 2019 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2019 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-квітень 2019 року

Підготовлено експрес-випуски:

Заробітна плата у квітні 2019 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 травня 2019 року

Житлове будівництво у січні–березні 2019 року

27.05.2019

Капітальні інвестиції за регіонами за 2019 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року) за 2019 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами за 2019 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Капітальні інвестиції за видами активів 2019 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 2019 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2019 рік

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2019 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного періоду попереднього року) за 2019 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за 2019 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) за 2019 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2019 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

24.05.2019

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності з розподілом за видами природоохоронних заходів у 2018 році

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища по регіонах за 2006-2018рр.

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів за 2006-2018 рр.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по регіонах у 2018 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2018 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2018 році

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів за 2000-2018рр.

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища по регіонах за 2000-2018рр.

Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2018 року

Внесення мінеральних та органічних добрив (1990-2018)

Поводження з відходами по регіонах у 2018 році

Утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2018 році

Утворення та поводження з відходами I-IV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2018 році

Утворення відходів по регіонах у 2018 році

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по регіонах у 2018 році

Наукові дослідження і розробки у 2018 році

Витрати і ресурси домогосподарств України у VI кварталі 2018 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у квітні 2019 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-квітні 2019 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у квітні 2019 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-квітні 2019 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець квітня 2019 року

Використання палива за квітень 2019 року

Запаси палива на 1 травня 2019 року

Підготовлено експрес-випуски:

Обсяг реалізованих послуг у I кварталі 2019 року

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств за січень–березень 2019 року

Виробництво будівельної продукції у січні–квітні 2019 року

23.05.2019

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 квітня 2019 року та середня чисельність у січні-березні 2019 року

Природний рух населення у січні-березні 2019 року

Міграційний рух населення у січні-березні 2019 року

Підготовлено експрес-випуск:

Промислове виробництво у січні–квітні 2019 року

22.05.2019

Тваринництво (1990-2018)

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-квітні 2019 року

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-квітні 2019 року

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-квітні 2019 року

21.05.2019

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-квітні 2019 року

Перевезення вантажів автомобільним транспортом за видами вантажів у І кварталі 2019 року

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку за І квартал 2019 року

Кількість поштових відправлень за січень–березень 2019 року

Кількість абонентів Інтернету по регіонах на 01 квітня 2019 року

Кількість абонентів багатоканального платного телебачення по регіонах на 01 квітня 2019 року

Підготовлено експрес-випуски:

Про надання населенню субсидій у квітні 2019 року

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у січні–квітні 2019 року

20.05.2019

Капiтальнi iнвестицiї за джерелами фінансування за видами економічної діяльності за 2018 рік

Індекси сільськогосподарської продукції у 2019 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-квітні 2019 року

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення у січні-квітні 2019 року

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення у 2019 році

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами за регіонами у січні-квітні 2019 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами за І квартал 2019 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами за I квартал 2019 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами з країнами ЄС у І кварталі 2019 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами (за видами) з країнами ЄС у І кварталі 2019 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі послугами у І кварталі 2019 року

Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами послуг) у І кварталі 2019 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у I кварталі 2019 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі у І кварталі 2019 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у березні 2019 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі з країнами ЄС у І кварталі 2019 року

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу за сiчень-березень 2019 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-березень 2019 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у І кварталі 2019 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами з країнами ЄС у I кварталі 2019 року

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-квітні 2019 року

Підготовлено експрес-випуск:

Підсумки роботи транспорту в січні–квітні 2019 року

17.05.2019

Групування підприємств за кількістю сільськогосподарських тварин на 01 січня 2019 року

Групування підприємств за розмірами зібраної площі основних сільськогосподарських культур у 2018 році

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами у 2019 році

Кількість вакансій за видами економічної діяльності у 2019 році

Кількість вакансій за професійними групами у 2019 році

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію за професійними групами у 2019 році

Кількість вакансій за регіонами у 2019 році

Виробництво продукції тваринництва за видами у січні-квітні 2019 року

Кількість сільськогосподарських тварин на 01 травня 2019 року

Підготовлено експрес-випуски:

Демографічна ситуація у січні–березні 2019 року

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−квітні 2019 року

16.05.2019

День вишиванки

Дошкільна освіта в Україні у 2018 році

Заклади дошкільної освіти (1990-2018)

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у березні 2019 року

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості у березні 2019 року

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності за останній місяць кварталу в 2019 році

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості за останній місяць кварталу в 2019 році

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами у березні 2019 року

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, по регіонах за останній місяць кварталу в 2019 році

Середні ціни виробників промислової продукції у 2019 році

15.05.2019

Здійснено оперативну оцінку ВВП за I квартал 2019 року

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2019 році

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій у 2019 році (за даними державної служби зайнятості)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2019 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у квітні 2019 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у квітні 2019 року (до грудня попереднього року)

Перевезення вантажів морським транспортом за видами вантажів у I кварталі 2019 року

Перевезення вантажів річковим транспортом за видами вантажів у I кварталі 2019 року

Індикатор економічних настроїв (2017-2019)

Інвестиційні очікування у промисловості (2015-2019)

Підготовлено експрес-випуски:

Зовнішня торгівля України послугами у І кварталі 2019 року

Зовнішня торгівля України товарами у І кварталі 2019 року

Зовнішньоторговельний баланс України у І кварталі 2019 року

14.05.2019

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт за регіонами у 2018 році

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010-2018)

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за регіонами у 2018 році

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями (2010-2018)

Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2018)

Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2018)

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2019 році

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2019 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2019 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2019 році (до IV кварталу попереднього року)

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 травня 2019 року

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 травня 2019 року

Очікування підприємств сфери послуг щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2019)

Очікування підприємств роздрібної торгівлі щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2019)

Очікування будівельних підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2019)

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами промислової діяльності та основними промисловими групами (2015-2019)

Очікування сільськогосподарських підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2019)

13.05.2019

Соціально-економічний розвиток України за січень-березень 2019 року

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності (2010-2018)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2018)

Капітальні інвестиції  за джерелами фінансування (2010-2018)

Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2018)

Капітальні інвестиції за регіонами (2010-2018)

Капітальні інвестиції за 2018 рік

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2019 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2019 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-квітні 2019 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2019 року (до відповідного місяця попереднього року)

08.05.2019

Базовий індекс споживчих цін

Очікування сільськогосподарських підприємств у ІI кварталі 2019 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування промислових підприємств у ІI кварталі 2019 року щодо перспектив розвитку їх ділової активност

Очікування будівельних підприємств у ІI кварталі 2019 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування підприємств роздрібної торгівлі у ІI кварталі 2019 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування підприємств сфери послуг у ІI кварталі 2019 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-березні 2019 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2019 році

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-березні 2019 року

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у березні 2019 року

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у березні 2019 року

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін у квітні 2019 року

07.05.2019

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-березень 2019 року

Адміністративні правопорушення в Україні у 2018 році

06.05.2019

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2019 році

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до попереднього кварталу)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2019 році (до грудня попереднього року)

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-березень 2019 року

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2019 роках

Сума заборгованості із виплати заробітної плати за регіонами у 2019 році

03.05.2019

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) на 1 квітня 2019 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2019 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2019 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2019 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2019 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2019 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2019 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2019 рік

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2019 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2019 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за місяць у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності у промисловості за період з початку року у 2019 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2019 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2019 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2019 році, % до відповідного місяця попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2019 році, у % до відповідного періоду попереднього року

02.05.2019

Підготовлено експрес-випуски:

Заробітна плата у березні 2019 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 квітня 2019 року

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у березні 2019 року

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
01.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)